SSMs JV-projekt Tellus Towers vid Telefonplan i Stockholm kommer att ändras i sin utformning till följd av Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut inför fortsatt planarbete för centrala Telefonplan. Av beslutet följer att områdets tidigare planerade 1 500 bostäder justeras till cirka 1 000 bostäder samt att en grupp av höga hus ersätter Tellus Towers två höga torn. Förändringen syftar till en ökad variation av bostäder och att huskropparna i större utsträckning kommer vara i linje med Stockholms nuvarande stadssiluett. Stadsbyggnadsnämndens beslut bedöms inte påverka SSMs resultat eller balansräkning för Q3 eller helåret 2020. SSMs andel av projektets bokförda värde uppgick per Q2 2020 till 30,4 MSEK.

SSM har en mångårig historia som en aktiv och innovativ bostadsutvecklare och har bland annat utvecklat och producerat 14 projekt med cirka 1 100 ytsmarta och prisvärda bostäder i närområdet kring Telefonplan. Parallellt med detta har bolaget under femton års tid arbetat med Tellus Towers för att ytterligare stärka Telefonplan som ett av södra Stockholms mest attraktiva områden. Sedan 2017 bedrivs projektet i samarbete med den globala förvaltaren Partners Group.

Idag tog Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslut inför fortsatt planarbete för centrala Telefonplan, vilket innebär att utformningen av projektet Tellus Towers kommer ändras. De två höga tornen som Tellus Towers består av föreslås av stadsbyggnadsnämnden att ersättas med en grupp av höga hus med cirka 20 – 30 våningar. Nämndens beslut syftar till att skapa en ökad variation av bostäder och att huskropparna i större utsträckning kommer vara i linje med Stockholms nuvarande stadssiluett.

– SSM har under femton år spenderat 153,8 MSEK på att förverkliga Tellus Towers och en fortsatt utveckling av Telefonplan. I grunden är det därför positivt att det nu finns ett beslut om att fortsätta driva detaljplanen om än i en annan form. SSM ser därför fram emot att så snart som möjligt förnya den markanvisning vi har med Stockholms stad och därefter fortsätta med det goda samarbete vi haft med staden avseende centrala Telefonplan, säger Mattias Lundgren, koncernchef & VD SSM.

– SSMs huvudfokus är att skapa så många ytsmarta och prisvärda bostäder som möjligt till vår målgrupp ”morgondagens urbaniter”. 16 000 intressenter har redan visat intresse för att bo i Tellustornen. Vi ser fram emot att även fortsättningsvis kunna erbjuda dessa personer möjlighet till ett prisvärt boende vid Telefonplan, säger Mattias Lundgren, koncernchef & VD SSM. 

Samlade projekteringskostnader för Tellus Towers uppgår till 153,8 MSEK och SSMs bokförda värde uppgick per Q2 2020 till 30,4 MSEK. Stadsbyggnadsnämndens beslut bedöms inte påverka SSMs resultat eller kassaflöde för Q3 eller helåret 2020.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson       
Kommunikations- och IR-chef                                       
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71                  

Om SSM Holding AB (publ)    
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 juni 2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com