Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact AB har idag erhållit en order på flödesplattor till en prototypserie bränslecellsstackar. Kunden är en av de tio största fordonstillverkarna i världen.

Prototypserien skall utvärdera Cell Impacts unika teknologi att tillverka bränslecellsplattor till flera stackar. Bränslecellen skall omvandla vätgas till elektrisk energi som via en elmotor driver fordonet. Hela systemet ersätter dagens förbränningsmotor.

”Detta är strategiskt oerhört viktigt. När kunden kommer in i massproduktion kommer vi att etablera produktionskapacitet i anslutning till deras produktionsanläggningar. Detta ger en optimal produktionsekonomi för båda parter”, säger Martin Valfridsson, VD för Cell Impact.

Ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen

I ett bränslecellsystem produceras elektricitet genom att väte på ett kontrollerat sätt sönderdelas och reagerar med syre. Vid reaktionen utvecklas elektrisk energi. Bränslecellernas potential är mycket stor. Med i princip obefintlig miljöpåverkan har bränslecelltekniken potential att ersätta förbränningsmotorer, villapannor och batterier som energiaggregat för allt från samhällen, industrier och bostäder till fordon och bärbar elektronik.
”Sett till miljöpåverkan så finns den största potentialen för bränsleceller inom transport- och fordonssektorn. Drivkrafterna bakom utvecklingen utgörs inte längre enbart av tekniska framsteg inom företagen, utan även av efterfrågan från slutanvändarna”, säger Martin Valfridsson.

Jämfört med den traditionella förbränningsmotorn är verkningsgraden i ett bränslecellsystem ca 2–3 gånger högre. Flödesplattorna används i bränslecellstackar för framdrivning. Medan dagens drivlinor i fordon är uppbyggda kring en förbränningsmotor och växellåda, ersätts i fordonen drivlinan med en bränslecellsstack och elmotor. Denna vätgasbaserade drivlina släpper endast ut vattenånga vid körning och ger därmed inget bidrag till växthusgaserna

Morphic avser att på kort sikt etablera sig som en etablerad global underleverantör av flödesplattor med en målsättning att 2012 vara en internationellt ledande leverantör med en marknadsandel på 50 procent.