Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact har fått en testorder från en asiatisk tillverkare av högtemperaturbränsleceller. Flödesplattorna kommer att användas i ett stationärt bränslecellsystem avsett för hushåll och mindre företag. I systemet utnyttjas i första hand gas från befintligt stadsgasnät som konverteras till elektrisk energi. Överskottsvärmen i processen används till uppvärmning och varmvatten. Ordervärdet är 550 kkr och leverans kommer att ske under september 2007.

Utvecklingen på bränslecellsmarknaden fortsätter att gå snabbt framåt. De mest avancerade bränslecellerna finns för närvarande i stationära kraftanläggningar avsedda för bostäder och industrier. Till fördelarna hör bl.a. hög effektivitet och tillförlitlighet samt minimal miljöpåverkan då den enda restprodukten är rent vatten.

I de här tillämpningarna används främst högtemperaturebränsleceller av typen SOFC. I ett så kallat ”Combined Head and Power”-system (CHP) utnyttjas den värme som alstras vid konverteringen av vätgas till el för uppvärmning av fastigheten och till varmvatten. I tätbebyggelse med ett väl utbyggt stadsgasnät kan den befintliga gasen användas i systemet där den reformeras till vätgas. Försök har pågått en längre tid i flera asiatiska städer och visar på att CHP-system kan sänka hushållens elkonsumption samtidigt som den totala energikostnaden sänks.

”Combined Heat and Power är mycket intressant och förutspås ha en mycket god utveckling inom de närmaste åren då man kan utnyttja befintlig infrastruktur för distribution av gasen. Det finns ett antal tillverkare som ligger mycket nära en kommersialisering och vi har väl etablerad kontakt med ett flertal av dessa”, säger Martin Valfridsson, VD Cell Impact AB.