SSM justerade under 2018 affärsstrategi och bostadsprodukt för att möta den förändrade bostadsmarknaden i Stockholm samt stärka kunderbjudandet till unga vuxna och enpersons-hushåll. Justeringen angav en tydlig tillväxt inom hyresrätter samt fokusering på en än mer optimerad och prisvärd bostadsprodukt. SSM:s flexibla byggrättsportfölj har möjliggjort en snabb anpassning av strategi och produkt. Under 2018 har två hyresrättsprojekt med totalt 272 hyresrätter produktionsstartats och vid årsskiftet bestod 43,8 procent av bolagets samtliga byggrätter i utvecklingsfas av hyresrättsprojekt. Säljgraden av bostadsrätter i pågående produktion uppgick samtidigt till 96,9 procent. I slutet av Q1 2019 kommer omritade bostadsrätter i prisintervallet 1,3 – 2,2 MSEK relanseras i projekten Täby Market och Elverket i Nacka.

SSM har en tydlig vision. Många fler människor ska ges möjlighet till – och ha råd med – ett bra boende. Utifrån denna vision erbjuder SSM ett boendekoncept baserat på smarta och prisvärda bostäder. Unga vuxna och enpersonshushåll har kontinuerligt fått det svårare att skaffa bostad till en rimlig kostnad eller hyra. I syfte att underlätta för denna målgrupp på bostadsmarknaden har SSM reviderat sin affärsstrategi under 2018 till att öka produktionen av hyresrätter samtidigt som bostadsprodukten ytterligare optimeras för att fler ska ha råd med bostaden. SSM:s flexibla byggrättsportfölj har möjliggjort en snabb anpassning av strategi och produkt.

Bolagets två första hyresrättsprojekt, Täby Turf och Sollentuna Quarters med totalt 272 hyresrätter, produktionsstartades under 2018. Täby Turf såldes vidare via forward-funding till bostadsbolaget Willhem för 473,0 MSEK. Bolagets målbild är att andelen bostäder i produktion de närmaste åren skall vara 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter. Vid årsskiftet var 43,8 procent av bolagets byggrätter under utveckling avsedda för hyresrättsprojekt.

Under 2018 såldes 101 bostadsrätter med förhandsavtal. Säljgraden av bostadsrätter i pågående produktion uppgick till 96,9 procent vid årets slut. I slutet av Q1 2019 kommer omritade bostadsrätter i prisintervallet 1,3 – 2,2 MSEK relanseras i projekten Täby Market och Elverket i Nacka. Under 2019 – 2020 beräknas dessa projekt tillsammans med Kosmopoliten att byggstartas. Samlad försäljningsgrad i de fyra projekten är vid utgången av året 52,6 procent.  

–   SSM har en ytterst konkurrenskraftig och flexibel projektportfölj, vilket ger oss goda möjligheter
till fortsatt lönsam tillväxt genom att anpassa vår produktmix och bostadskoncept utifrån marknadens och kundgruppens förutsättningar. Redan 2020 beräknar vi ha cirka 50 procent hyresrätter i pågående produktion, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Projekten Turbinhallen och The Tube med totalt 255 bostadsrätter färdigställdes under 2018, varav samtliga bostadsrätter är sålda och färdiginflyttade. Hösten 2019 påbörjas inflyttning i West Side Solna med 252 bostadsrätter, tätt följd av Metronomen med 188 bostadsrätter under inledningen av 2020.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 07:30 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- och IR-chef         
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]

Om Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årskiftet 2018/2019 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com