Morphic Technologies dotterbolag DynaWind AB har mottagit tre nya order på vindkraftverk i storleken 1 MW. Det totala ordervärdet uppgår till ca 35 Mkr.

Kunderna kommer från olika delar av landet och utgörs av två nya och en befintlig kund. Leveranser är planerade att inledas i november 2007.

Vindkraftverken WWD-1 är 70 m höga med en rotor på 64 m i diameter och har en märkeffekt på 1 MW. Ett enda vindkraftverk i den här storleken har kapacitet att försörja ca 500 villor med elektricitet.