Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact har tecknat ytterligare ett samarbetsavtal med en viktig kund inom fordonsindustrin i Kina.

Samarbetsavtalet syftar till anpassning av kundens bränslecellsplattor för att uppnå en optimal produktionsekonomi och prestanda. Plattorna är avsedda att användas i bränslecellstackar för framdrivning av fordon. Avtalet är det tredje på kort tid inom kinesisk fordonsindustri. Intresset för bränsleceller i Kina är stort och mycket talar för att Kina kommer att bli den första kommersiella marknaden för bränslecellsdrivna fordon.

Cell Impact producerar för närvarande testserier med flödesplattor till bränsleceller inom ett flertal användningsområden; bränsleceller för fordon, reservkraft, mobil elektronik och bärbara datorer. Testserierna syftar till att anpassa kundernas egna flödesplattor inför en möjlig volymtillverkning i Cell Impacts produktionsanläggningar.

Ett bränslecellsystem producerar elektricitet genom att väte sönderdelas och reagerar med syre. Verkningsgraden jämfört med andra energikällor är mycket hög och den enda avfallsprodukten vid omvandlingen är vatten, vilket gör tekniken miljövänlig.

Rent tekniskt består en bränslecell av två s.k. flödesplattor som leder gas på var sin sida om ett mellanliggande membran. De enskilda cellerna läggs på varandra och formar en bränslecellsstack. Antalet och storleken på cellerna i ett system bestämmer hur mycket elektricitet som kan genereras. För att driva en bil krävs det till exempel ca 600 – 800 celler i A4-storlek.