Det pågår en omfattande industrialisering i norra Sverige med Skellefteå som klart lysande stjärna. Behovet av bostäder är stort. Därför bygger Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) just nu drygt 400 lägenheter i Skellefteå. SBB bedriver också stort fastighetsutvecklingsarbete i regionen och i dagarna fick bolaget besked om lagakraft på ytterligare två detaljplaner om totalt ca 26 000 kvm byggrätter. Byggrätterna ligger i befintliga bostadsområden i Moröhöjden, Skellefteå och Västland, Sundsvall.

”Det är glädjande att konstatera att vårt fastighetsutvecklingsteam fortsätter att leverera enligt plan så att vi kan gå vidare med planeringen av att komplettera den befintliga bebyggelsen med nya moderna och hållbara bostäder för att möta den stora efterfrågan på bostäder som finns i de städer vi är etablerade i,” säger Krister Karlsson, Vice VD och Chef Projekt-och Fastighetsutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, Vice VD och Chef Projekt- och Fastighetsutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]