Som tidigare offentliggjorts har Morphic inlett olika samarbeten avseende sin produktionsteknologi för bränslecellsplattor. Morphics avtalsparter har på grund av sekretess inte tidigare namngetts. Denna information har blivit tillgänglig för allmänheten genom tredje part. För att säkerställa likvärdig information på marknaden offentliggör därför Morphic nu att Morphic samarbetar med bland annat Sony Ericsson, Casio, Toyota, Nissan, Ericsson Radio Systems, Ultra Cell, Shanghai Shenli, DICP, WHUT, Beijing Fuyan och Dong Feng Automobile.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, Informationschef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]