Uppsala Eventcenter kommer nu ett stort steg närmare genomförande när Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar projektet av Uppsala kommun. Den nya evenemangsarenan ska göra Uppsala aktuellt för prestigeuppdrag som vetenskapliga kongresser, melodifestivaler, stora konferenser samt elitidrott på nationell och internationell nivå och även tillfredsställa det idrottsliga behov som en växande stad ställs inför.

  Vi ser ett stort behov av en ny arena för ishockey, andra sporter och stora evenemang, och Uppsalaborna har redan väntat länge på en sådan anläggning. Från kommunens sida är vi glada att kunna medverka till en lösning som kan driva satsningen framåt mot ett förverkligande, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

När Uppsala växer behövs också nya ytor för idrott och olika evenemang. Utöver större event kommer arenan spela en stor roll i många Uppsalabors vardag.

Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar via Uppsala kommun Arenaprojektet för att drivaprojektet vidare i nära samarbete med kommunen. Kommunen tecknar ett 25 årigt hyresavtal och lämnar därtill ett bidrag för förverkligandet av projektet. Beslutet innebär att Kommunen valt SBB som partner och att man tillsammans kommer att ta fram det slutliga investeringsförslaget vilket skall beslutas om senast i juni 2018.

  Samhällsbyggnadsbolaget och Uppsala kommun inleder ett långsiktigt samarbete med syfte att förverkliga en viktig mötesplats för idrotten, forskningen och kulturen. En mötesplats som kommer att bidra till ett starkare föreningsliv, människors hälsa och integration. Särskilt viktigt är detta för barn och ungdomar och deras möjligheter till en aktiv fritid, säger Ilija Batlijan, VD Samhällsbyggnadsbolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]