SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, lanserar idag Urban Score – ett index i syfte att underlätta för morgondagens urbaniter att kunna göra medvetna bostadsval.

SSM:s vision är tydlig. Många fler människor ska ges möjlighet till – och råd med – ett bra boende. Utifrån denna vision erbjuder SSM ett boendekoncept baserat på smarta och prisvärda bostäder.

Med ”smarta” bostäder menar SSM att bostäderna ska vara yteffektiva, multifunktionella och miljövänliga. Därutöver ska de erbjuda gemensamma ytor och tjänster samt ha närhet till allmänna kommunikationer. ”Prisvärda” bostäder innebär för SSM att människor med ”normala” inkomster eller studenter med sedvanligt studiestöd ska ha råd att bo i bostäderna. Därför befinner sig många av SSM:s bostadsrätter i prisintervallet 1,5 – 3,0 MSEK.

Baserat på bolagets hållbarhetsstrategi och urbana konsumenters preferenser tar SSM nu nästa steg i utvecklingen av det framgångsrika boendekonceptet. Ett ökat fokus på de boendes totala hushållsekonomi, social och miljömässig hållbarhet samt hälsa förstärks inom boendekonceptet.

För att sätta tydliga mål och ange strategisk riktning för fortsatt konceptutveckling, men även för att underlätta för individen att göra medvetna bostadsval, har ett index tagits fram – Urban Score.

– SSM:s målsättning är att erbjuda våra kunder en sammantaget prisvärd produkt samtidigt som kundernas livspussel, trygghet, hälsa och välmående tillvaratas inom ramen för projektet och dess närområde. Urban Score syftar till att uppmuntra individen att reflektera över fler parametrar som påverkar hela hushållsekonomin samt individens klimatavtryck vid sitt bostadsval, säger Susanne Blomberg, marknadschef på SSM.

SSM har totalt färdigställt 3 500 bostäder i Storstockholm, merparten efter 2012. För närvarande finns 1 172 bostäder under produktion, både bostads- och hyresrätter. Samtliga projekt har ett Urban Score mellan 82 – 100, vilket är i linje med målgruppens preferenser.

För mer information besök SSM på Business Arena i Stockholm den 19 – 20 september 2018, monter 4052, eller kontakta: 

Ann-Charlotte Johansson  Susanne Blomberg 
Kommunikations- & IR-chef  Marknadschef 
E-post: [email protected]  E-post: [email protected] 
Telefon: +46 (0)761-65 17 71 Telefon: +46 (0)763-46 64 27  

Twitter: @AnnCharlotteSSM 

Om Urban Score
Urban Score syftar till att underlätta för den urbana konsumenten att kunna göra medvetna bostadsval. Indexet omfattar totalt 100 poäng och består av fyra parametrar; kommunikationer, vardagstjänster, gemenskap och välbefinnande. Därutöver har indexet följande riktmärken:

Urban Exurbia = 0 – 39 poäng
Urban Outskirts = 40 – 74 poäng
Urban Territory = 75 – 90 poäng
Urban Paradise = 91 – 100 poäng

Målsättning och viktning av parametrar
Inom ramen för varje parameter har SSM formulerat en tydlig målsättning för parameterns fortsatta utveckling. För att motsvara målgruppens preferenser samt bidra till ett minskat behov av privatbilar i storstadsregionen utgör parametern kommunikationer totalt 40 poäng i indexet. Övriga parametrar utgör 20 poäng vardera.

Kommunikationer (Urban Score 40)
Boende i SSM:s projekt ska kunna transportera sig smidigt och klimatsmart utan att behöva äga en egen bil. Urban Score bedömer projektens avstånd och tid till Stockholms city med hjälp av kollektivtrafik och cykel.

Vardagstjänster (Urban Score 20)
Boende i SSM:s projekt ska ges bästa möjliga förutsättningar för balans i vardagen samt möjlighet till att minimera sitt klimatavtryck. Urban Score bedömer projektens närhet till lokalt centrum och dess tjänster, avstånd till läkarvård samt om det finns cirkulärekonomiska tjänster
i bostaden eller närområdet.

Gemenskap (Urban Score 20)
Boende ska ges möjlighet till ökad trygghet och inkludering genom variation av upplåtelseformer samt att gemensamma ytor, funktioner och tjänster tillförs i SSM:s projekt. Urban Score bedömer projekten utifrån utbudet av olika mötesplatser i fastigheten och området, såsom restauranger, caféer, gemensamma ytor och kulturutbud.

Välbefinnande (Urban Score 20)
Boende i SSM:s projekt ska ges möjlighet till rekreation och bättre hälsa. Urban Score bedömer projekten utifrån avstånd till grönområden samt träningsmöjligheter, både inomhus och utomhus,

i fastigheten eller i närområdet.

Urban Score för ett urval av projekt
Nedan följer Urban Score för ett urval av färdigställda projekt, projekt som för närvarande är under produktion samt projekt som är försäljningsstartade. Se även ssmliving.se för mer information om projekten.

Tellus Towers 100
West Side Solna 100
Bromma Tracks 100
The Lab 100
Rosteriet 100
Metronomen 99
Platform West 97
Bromma Boardwalk 95
Tentafabriken 94
Täby Market 91
Elverket 91
Täby Turf (HR) 91
Turbinhallen 90
Kosmopoliten 90
Sollentuna Hills 88
ND Studios 82
The Tube 82

Om SSM Holding AB (publ)                
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj.
SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com