Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2017 samt styrelsens ordförande. Inför årsstämman 2018 är sammansättningen enligt följande:

  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Ulf Morelius, utsedd av Eurodevelopment AG
  • Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
  • Anders Janson, styrelseordförande i SSM Holding AB

Johannes Wingborg är utsedd till valberedningens ordförande.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 80,4 procent av aktierna och rösterna i SSM.

Årsstämman i SSM kommer att hållas tisdagen den 15 maj 2018 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till SSMs valberedning kan göra det via e-post till: [email protected] eller via brev till adressen: SSM Holding AB, Attn: Valberedningen, 111 22 Stockholm, senast den 8 januari 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef    
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM
 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är den ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i oktober 2017 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com