Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Weland Holding, som är bolagets tredje största aktieägare vid det aktuella tillfället 2018, har avböjt att ingå i valberedningen. Av den anledningen ingår även bolagets fjärde största aktieägare i valberedningen och sammansätttningen inför årsstämman 2019 är enligt följande:

  • Ulf Morelius, utsedd av Eurodevelopment AG
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
  • Anders Janson, styrelseordförande i SSM Holding AB

Johannes Wingborg är utsedd till valberedningens ordförande.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 80,5 procent av aktierna och rösterna i SSM.

Årsstämman i SSM kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2019 i bolagets lokaler på Torsgatan 13 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till SSMs valberedning kan göra det via e-post till: [email protected] eller via brev till adressen: SSM Holding AB, Attn: Valberedningen, 111 23 Stockholm, senast den 14 januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef                     
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]

Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är den ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com