Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Den 17 december 2019 kommunicerades SSMs valberedning för 2020 baserat på ägarstruktur per den 30 september 2019.

Den 15 januari 2020 skedde större ägarförändringar i bolaget, varvid Amasten Fastighets AB tillkom som bolagets andra största aktieägare och Weland Holding AB utökade sitt aktieinnehav i SSM.

Till följd av SSMs nya ägarstruktur har en ny valberedning utsetts baserat på aktieinnehav per den 31 januari 2020. Weland Holding AB som är SSMs tredje största aktieägare har avböjt att ingå i valberedningen. Av den anledningen ingår även bolagets fjärde största aktieägare, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, i valberedningen.

Sammansätttningen inför årsstämman 2020 är enligt följande:

  • Ulf Morelius, utsedd av Eurodevelopment AG
  • Jakob Pettersson, utsedd av Amasten Fastighets AB
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Anders Janson, styrelseordförande i SSM Holding AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans 68,3 procent av aktierna och rösterna i SSM per den 31 januari 2020.

Årsstämman i SSM kommer att hållas onsdagen den 14 maj 2020 i bolagets lokaler på Torsgatan 13 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till SSMs valberedning kan göra det via e-post senast den 14 februari 2020 (utökad period från tidigare 31 januari 2020) till: [email protected] eller via brev till adressen: SSM Holding AB, Attn: Valberedningen, 111 23 Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef    
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post:
[email protected]

 

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är den ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i december 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm  den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com