I enlighet med beslutet vid Amastens årsstämma 2016 har Amastens styrelseordförande kontaktat de, per sista september 2016, tre största aktieägarna, som var för sig skall utse en ledamot till en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2017. Eftersom Melitho AB avstått från att utse en ledamot till valberedningen, så består valberedningens ledamöter av Elias Georgiadis utsedd av Sterner Stenhus Fastigheter AB, Jenny Wärme utsedd av D. Carnegie & Co AB och Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 31,5 procent av rösterna i Amasten. Vid sitt konstituerande möte utsåg valberedningens ledamöter Johannes Wingborg till ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på Amastens webbsida www.amasten.se Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till Amastens styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till [email protected] eller till Amasten Holding AB (publ),
attn: Valberedningen Box 240 46, 104 50 Stockholm, Sverige.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 klockan 15.30 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 66 17, [email protected]

___________________________________________________________________________

Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden  AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.