Valberedningen i Hemfosa Fastigheter består av Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Gunnar Balsvik, Kåpan Pensioner, Lennart Francke, Swedbank Robur fonder och Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter.

Valberedningen föreslår Gunilla Högbom till ny styrelseledamot samt att Bengt Kjell, Anneli Lindblom, Caroline Sundewall, Ulrika Valassi, Per-Ingemar Persson och Jens Engwall omväljs som ledamöter i styrelsen. Vidare föreslår valberedningen omval av Bengt Kjell som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska uppgå till sju personer.

Gunilla Högbom är född 1958 och har en Civilingenjörsexamen från KTH, lantmäterisektionen, med inriktning fastighetsekonomi. Hon arbetar idag som vd för Virtuosen Holding AB och kommer närmast från AFA Fastigheter där hon varit Chef Projekt. Gunilla har haft ett flertal ledande befattningar inom fastighetsbranschen med inriktning på såväl kommersiella som samhällsfastigheter och bostäder.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och valberedningens förslag samt motivering till styrelsens sammansättning kommer samtidigt att finnas tillgänglig på bolagets webbplats.

Hemfosa Fastigheters årsstämma äger rum klockan 15.00 den 25 april 2017 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt Kjell, styrelsens ordförande, mobil 070-594 53 98
Thomas Ehlin, valberedningens ordförande, mobil 0765-49 75 12