Valberedningen föreslår att Magnus Bakke, Jonas Grandér, Bengt Kjell, Jakob Pettersson och Peter Wågström omväljs som ledamöter i styrelsen för Amasten Fastighets AB (publ) samt att Anneli Lindblom och Kristina Sawjani väljs som nya ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att Bengt Kjell väljs till styrelsens ordförande. Rickard Backlund och Jenny Wärmé har informerat valberedningen att de avböjer omval.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt uppgår till sju ledamöter.

Anneli Lindblom är CFO för Cabonline Group, som är den ledande teknologi- och tjänsteleverantören till taxiindustrin i Norden. Anneli har mångårig erfarenhet som CFO och har tidigare varit CFO för Accando Group, Proffice AB och Cybercom Group. I tillägg har Anneli sedan 2013 varit styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter AB (publ) där hon också varit ordförande i Revisionsutskottet.

Kristina Sawjani är Partner och Head of Transactions för Mengus, som driver ett antal fastighetsfonder med fokus på kommersiella fastigheter i Stockholm. Kristina har gedigen erfarenhet av fastighetstransaktioner och har tidigare bland annat arbetat för Folksam, AFA och Catella. I tillägg har Kristina erfarenhet av styrelsearbete i fastighetsbolaget Nyfosa AB (publ).

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämma, förslagen samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets webbplats.

Nuvarande valberedning i Amasten Fastighets AB (publ) består av Bo Sandström, ICA-handlarnas Förbund Finans AB, Jonas Grandér, Nordika Fastigheter AB, Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Rickard Backlund, styrelseordförande i Amasten Fastighets AB (publ).

Amasten Fastighets ABs årsstämma kommer att äga rum den 18 maj 2020 kl 14.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Sandström, valberedningens ordförande, tel: +46 (0)70 545 87 87
Rickard Backlund, styrelsens ordförande, tel: +46 (0)70 655 99 60
Bengt Kjell, styrelseledamot, tel: +46 (0)70 594 53 98

Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020, kl 07.30 CET

_______________________________________________________________________________

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]