Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström. Anders Janson föreslås för omval till styrelsens ordförande.

Valberedningens övriga förslag till arvoden, revisionsbolag etc. kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman för SSM. Senast i samband med kallelsen kommer valberedningens redogörelse inför årsstämman 2018 att offentliggöras på www.ssmlivinggroup.com.

Valberedningens ledamöter består av Johannes Wingborg (ordförande) som representerar Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Ulf Morelius som representerar Eurodevelopment AG, Peter Lundkvist som representerar Tredje AP-fonden och Anders Janson styrelseordförande i SSM. Angivna aktieägare representerade tillsammans 81,1 procent av aktierna och rösterna i SSM per sista december 2017.

SSMs årsstämma 2018 kommer att äga rum i Stockholm den 15 maj 2018.
   

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef 
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: 
[email protected]

www.ssmlivinggroup.com
   

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i april 2018 finns cirka 7 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com