Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström. Anders Janson föreslås för omval till styrelsens ordförande.  

Valberedningens övriga förslag till arvoden, revisionsbolag etc. kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman för SSM. Senast i samband med kallelsen kommer valberedningens redogörelse inför årsstämman 2019 att offentliggöras på www.ssmlivinggroup.com.

Valberedningens ledamöter består av Johannes Wingborg (ordförande), utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Ulf Morelius utsedd av Eurodevelopment AG, Peter Lundkvist utsedd av Tredje AP-fonden och Anders Janson styrelseordförande i SSM. Angivna aktieägare representerade tillsammans 80,5 procent av aktierna och rösterna i SSM per sista december 2018.

SSMs årsstämma 2019 kommer att äga rum i Stockholm den 15 maj 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations-/hållbarhets- & IR-chef 
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnncharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)       
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årsskiftet 2018/2019 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com