Valberedningen i Hemfosa Fastigheter AB inför årsstämman 2019 består av Lennart Francke, Swedbank Robur fonder (valberedningens ordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden, Gunnar Balsvik, Kåpan Pensioner och Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB.

Valberedningen föreslår Anneli Jansson, Anders Kupsu och Carl Mörk till nya styrelseledamöter samt att Bengt Kjell, Gunilla Högbom, Anneli Lindblom, Per-Ingemar Persson och Caroline Sundewall omväljs som ledamöter i styrelsen. Ulrika Valassi har avböjt omval och den tidigare styrelseledamoten Jens Engwall avgick på egen begäran från sitt uppdrag som styrelseledamot i november 2018 efter att aktierna i det tidigare dotterbolaget Nyfosa AB utdelades till stamaktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB. Vidare föreslår valberedningen omval av Bengt Kjell som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska uppgå till åtta personer.

Anneli Jansson är född 1974 och har en civilingenjörsexamen från KTH. Hon har många års erfarenhet av fastighetsbranschen och arbetar sedan 2016 som VD på Humlegården Fastigheter AB. Dessförinnan var Anneli ansvarig för den nordiska verksamheten på Grosvenor Fund Management och har tidigare arbetat på KF Fastigheter, Vision & Resurs Fastighetsutveckling, Ernst & Young och AGL.

Anders Kupsu är född 1962 och har en civilingenjörsexamen från KTH. Anders arbetade mellan 2010 och februari 2019 som VD på Skandia Fastigheter, vilket bolag han lämnar i maj 2019. Dessförinnan var Anders verksam i mer än 20 år i olika befattningar på Skanska främst inom kommersiell fastighetsutveckling.

Carl Mörk är född 1969 och har en civilingenjörsexamen från KTH och en MSc i fastighetsfinansiering från London School of Economics. Carl har mer än 25 års erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning i Sverige och Europa och är idag verksam och styrelseordförande i Altira AB som han var med och grundade 2003. Carl är också styrelseledamot i Stendörren.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och förslagen samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas tillgänglig på bolagets webbplats.

Hemfosa Fastigheters årsstämma äger rum klockan 14.00 den 7 maj 2019 på Berns Stockholm, Berzelii Park, i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98
Lennart Francke, valberedningens ordförande, e-mail [email protected]