Efter fem år inom Morphickoncernen, och sedan november 2008 som VD och koncernchef, kommer Martin Valfridsson att lämna sin tjänst efter sommaren. Valfridsson tillträder då som VD för PartnerTech Karlskoga AB.

Under Valfridssons tid har koncernen genomgått en väsentlig omstrukturering i syfte att fokusera, kapa kostnader och skapa förutsättningar för kvarvarande verksamheter.

”Martin har med stor energi och uthållighet manövrerat bolaget genom en mycket utmanande tid. Den plattform som nu skapats har förutsättningar att utvecklas till en lönsam koncern. Produktportföljen är upprensad och de fasta kostnaderna är nu väsentligt mycket lägre. Jag tackar Martin för en fin insats och önskar honom all lycka i hans framtida utmaningar” säger Jan Rynning, styrelseledamot och föreslagen ny styrelseordförande.

“Min tid på Morphic har varit omväxlande både utmanande och spännande. Det känns naturligtvis lite vemodigt att lämna alla kollegor i Morphic, men efter fem intensiva år ser jag nu fram emot att utveckla PartnerTech Karlskoga“, säger Martin Valfridsson, avgående VD.

Rekryteringsprocessen av ny VD inleds omgående.

För ytterligare information kontakta:

Martin Valfridsson, VD, 070 556 3009
[email protected]

eller

Jan Rynning, styrelseledamot, 070 351 0005

Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har knappt 100 anställda. Verksamheten bedrivs i fyra länder – Sverige, Japan, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 21 000.