Daniel Andersson, vice verkställande direktör och styrelseledamot i Amasten Holding AB (publ) avgår på egen begäran.
Daniel Andersson lämnar omedelbart sin post som vice VD och ställer sin styrelsepost till förfogande.

   
   
För ytterligare information, kontakta:

Thomas Melin, VD i Amasten Holding AB (publ), +46 20 210 575,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Amasten Holding AB (publ), + 46 70 351 00 05
[email protected]

   
     
Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013. Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se.