SSM tillkännagav den 21 februari 2020 att bolaget hade erhållit obligationsinnehavarnas godkännande till vissa ändringar av villkoren (”Obligationsvillkoren”) för SSMs utestående obligationer (ISIN SE0008040893) (”Obligationerna”) och att Obligationsvillkoren följaktligen ändrats.

Vidare tillkännagavs att villkorsändringarna var villkorade av bland annat ett tillskott av eget kapital om 100,0 MSEK.

Samtliga villkor har nu uppfyllts vilket innebär att ”Amendment Conditions Satisfaction has occurred” (såsom definierat i Obligationsvillkoren) har inträffat.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)    
SSM utvecklar och erbjuder ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 31 december 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com