Morphics dotterbolag Cell Impact har erhållit bolagets första volymorder på serietillverkning av bränslecellsplattor för drift av konsumentelektronik till en kund i USA. Ordern är ett kommersiellt genombrott för Cell Impact. Avtalet i sin helhet värderas till ca 60 Mkr över en tvåårsperiod.

Flödesplattorna kommer att tillverkas med Morphics patenterade höghastighetsteknik och erbjuder en överlägsen verkningsgrad och ett oöverträffat produktpris. Produktionen sker initialt i Cell Impacts produktionsanläggning i Karlskoga. Inledande leveranser planeras till januari 2008.

”Att det handlar om flödesplattor för applikationsområdet konsumentelektronik är naturligt. Det är ett segment vi ser en snabb tillväxt i. Detta är en liten order men den är vägvisande inom bränslecellsindustrin och visar att vårt erbjudande är marknadsledande och uppfyller kraven på både pris och prestanda”, säger Martin Valfridsson, VD för Cell Impact.

Marknadspotentialen för segmentet stor. Avsevärt längre driftstid och extremt snabb återladdning hör till de främsta fördelarna. I motsats till dagens batterier är återställningstiden till maximal kapacitet försumbar.

Om bränsleceller och flödesplattor
I ett bränslecellsystem produceras elektricitet genom att väte på ett kontrollerat sätt sönderdelas och reagerar med syre. När väte och syre reagerar med varandra alstras elektricitet, med värme och vatten som enda restprodukter. Med lång livslängd och i princip obefintlig miljöpåverkan utgör bränsleceller ett reellt alternativ till de flesta av dagens energiomvandlare när det gäller produktion av el för såväl samhällen, industrier och bostäder, som fordon och bärbar elektronik.

En bränslecell består enkelt uttryckt av en elektrolyt med två elektroder på varsin sida. Utanför elektroderna sitter så kallade flödesplattor, mellan vilka det tillförda bränslet, till exempel vätgas eller metanol, reagerar med syret. Plattorna står för en stor del av kostnaden och dess förmåga att på ett effektivt sätt leda vätgasen är helt avgörande för bränslecellsystemets förmåga att generera el. Morphics patenterade teknik gör det möjligt att tillverka plattorna billigare, snabbare och med högre kvalitet är vad som tidigare varit möjligt.