Ännu ett samarbetsavtal inom kinesisk fordonsindustri, det fjärde på kort tid, har tecknats av Morphics dotterbolag Cell Impact AB.

Liksom de tidigare offentliggjorda samarbetsavtalen, syftar detta till anpassning av kundens bränslecellsplattor för att uppnå en optimal produktionsekonomi och prestanda. Plattorna är avsedda att användas i bränslecellstackar för framdrivning av fordon. Avtalet är det fjärde på kort tid inom kinesisk fordonsindustri. Intresset för bränsleceller i Kina är stort och mycket talar för att Kina kommer att bli den första kommersiella marknaden för bränslecellsdrivna fordon.

”Vi inledde vår markandsföring i Kina under våren 2006 och redan tidigt fann vi ett stort intresse för vårt erbjudande”, säger Martin Valfridsson, VD för Cell Impact AB. ”Samarbetsavtalen utgör viktiga milstolpar i processen som leder fram till volymtillverkning”.

I februari 2007 deltar Cell Impact som utställare på världens största mässa inom bränsleceller, FC Expo 2007, i Tokyo (www.fcexpo.jp). Mässan samlar över 350 utställare och väntas locka över 20 000 besökare från hela världen.

Cell Impact producerar för närvarande testserier med flödesplattor till bränsleceller inom ett flertal användningsområden; bränsleceller för fordon, reservkraft, mobil elektronik och bärbara datorer. Testserierna syftar till att anpassa kundernas egna flödesplattor inför en möjlig volymtillverkning i Cell Impacts produktionsanläggningar.

I ett bränslecellsystem produceras elektricitet genom att väte reagerar med syre. Verkningsgraden jämfört med andra energikällor är mycket hög och den enda avfallsprodukten vid omvandlingen är vatten, vilket gör tekniken miljövänlig.