SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Bokslutskommuniké 2020

”Vår plattform i form av våra medarbetare, kompetens och infrastruktur runtomkring är vår viktigaste tillgång.”

SBB offentliggjorde sin bokslutskommuniké för 2020 den 23 februari 2021 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batljan presenterade resultatet samma dag kl. 10:00 (CET) via telefonkonferens och webcast.

Årsstämma 2020

Årsstämman för 2020 hölls i Stockholm den 27 april 2020.

SBB i siffror

Nyckeltal Bokslutskommuniké 2020

 • 5121

  Hyresintäkter, mkr

 • 2474

  Förvaltningsresultat, mkr

 • 9084

  Periodens resultat, mkr

 • 90.2

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 28.21

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)