SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

Pressmeddelanden

Delårsrapport för januari-juni 2023 publicerades den 14 juli 2023 kl. 08:00 (CEST)

Telefonkonferens och webbsändning: kl 10:00 samma dag

SBB i siffror

Nyckeltal Delårsrapport Q2 2023

 • 3472

  Hyresintäkter, MKR

 • -13796

  Periodens resultat, MKR

 • 130.8

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 17.76

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)