SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Leiv Synnes har ordet

Delårsrapport Q1 2024

”Vi har en stark tilltro till vår strategiska plan”

Delårsrapporten för januari-mars 2024 offentliggjordes den 6 maj 2024 kl. 08:00 (CEST).

Telefonkonferens och webcast: samma dag kl. 10:00 (CEST)

SBB i siffror

Nyckeltal Delårsrapport Q1 2024

 • 1109

  Hyresintäkter, MKR

 • -1158

  Periodens resultat, MKR

 • 67.3

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 12.40

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)