SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Leiv Synnes har ordet

Delårsrapport Q3 2023

”SBB har framgångsrikt och på ett strategiskt sätt byggt upp sitt unika fastighetsbestånd. Under kvartalet har en tydligare uppdelning i tre affärsområden genomförts i syfte att underlätta styrning, öka transparens och skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffning. Uppdelningen innebär vidare en specialisering inom respektive affärsområde som över tid ger förutsättning för en ökad lönsamhet.”

Bokslutskommunikén för 2023 kommer publiceras den 27 februari 2024 kl. 08:00 (CET).

Telefonkonferens och webbsändning: kl 10:00 samma dag.

SBB i siffror

Nyckeltal Delårsrapport Q3 2023

 • 3512

  Hyresintäkter, MKR

 • -15536

  Periodens resultat, MKR

 • 118.3

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 14.75

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)