SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Delårsrapport Q1 2021

”Kvaliteten på våra tillgångar, både i termer av trygghet i hyresflödena och likviditet på transaktionsmarknaden, har bevisat sig som Europas tryggaste i utmanande tider.”

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-mars 2021 den 5 maj 2021 kl. 08:00 (CEST). SBB:s vd Ilija Batljan presenterade resultatet samma dag kl. 10:00 (CEST), via telefonkonferens och webcast.

Årsstämma 2021

Årsstämman för 2021 hölls i Stockholm den 5 maj, 2021.

SBB i siffror

Nyckeltal Q1 2021

 • 1325

  Hyresintäkter, mkr

 • 2735

  Periodens resultat, MKR

 • 104.7

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 31.23

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)