SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Kvartalsrapport Q2 2020

”Vår viktigaste tillgång – våra medarbetare – har framgångsrikt integrerat Hemfosa och vår marginal i termer av överskottsgrad var i slutet av första halvåret 2020 cirka sju procentenheter högre än motsvarande förra året.”

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-juni 2020 den 14 juli 2020 kl. 08:00 (CEST)

Årsstämma 2020

Årsstämman för 2020 hölls i Stockholm den 27 april 2020.

SBB i siffror

Nyckeltal Q2 2020

 • 2 664

  Hyresintäkter, mkr

 • 924

  Förvaltningsresultat, mkr

 • 2 595

  Periodens resultat, mkr

 • 73

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 19,91

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)