SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Delårsrapport Q2 2022

”En stark leverans avseende driftnettot och kassaflöden visar att vi är på rätt väg att bli ännu starkare imorgon än idag.”

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-juni 2022 den 14 juli 2022 kl. 08:00 (CEST).

SBB i siffror

Nyckeltal Q2 2022

 • 3709

  Hyresintäkter, MKR

 • 218

  Periodens resultat, MKR

 • 157.4

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 42.72

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)