SBBNORDEN.SE

VD Ilija Batljan har ordet

Delårsrapport Q3 2022

”Att vara lyhörd för förändring och anpassa sig till förändrade förutsättningar kommer att vara SBB:s främsta styrka.”

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-september 2022 den 27 October 2022 kl. 08:00 (CEST).

Extra Bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981-7660, (”SBB”) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2022, kl. 10:00.

SBB i siffror

Nyckeltal Q3 2022

 • 5597

  Hyresintäkter, MKR

 • -1861

  Periodens resultat, MKR

 • 154.5

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 40.10

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)