SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Leiv Synnes har ordet

Bokslutskommuniké 2023

”SBB fortsätter att ta viktiga steg för att realisera strategin och dela upp bolaget i tre affärsområden för bättre styrning, ökad transparens och bättre förutsättningar för kapitalanskaffning.”

Bokslutskommunikén för 2023 publicerades den 27 februari 2024 kl. 08:00 (CET).

Telefonkonferens och webbsändning: kl 10:00 samma dag

SBB i siffror

Nyckeltal Bokslutskommuniké 2023

 • 4581

  Hyresintäkter, MKR

 • -20488

  Periodens resultat, MKR

 • 73.2

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 12.29

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)