SBBNORDEN.SE
 • Vi skapar den ledande europeiska aktören inom social infrastruktur

  SBB offentliggör ett förbättrat uppköpserbjudande att förvärva Entra

VD Ilija Batljan har ordet

Kvartalsrapport Q3 2020

”SBB är ett av Europas mest socialt hållbara bolag som största ägare av social infrastruktur.”

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-september 2020 den 3 november 2020 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batljan presenterade resultatet samma dag kl. 10:00 (CET) via telefonkonferens och webcast.

Årsstämma 2020

Årsstämman för 2020 hölls i Stockholm den 27 april 2020.

SBB i siffror

Nyckeltal Q3 2020

 • 3868

  Hyresintäkter, mkr

 • 1601

  Förvaltningsresultat, mkr

 • 5734

  Periodens resultat, mkr

 • 81.2

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 24.36

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)