SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Delårsrapport Q3 2021

”SBB:s intäkter utgörs av trygga kassaflöden från fastighetsförvaltning av social infrastruktur som kompletteras med tre intäktsgenererande value-add-strategier: byggrättsutveckling & nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och värdeskapande transaktioner.”

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-september 2021 den 4 november 2021 kl. 08:00 (CET).

Annika Ekström, Chef Förvaltning

SBB i siffror

Nyckeltal januari - september 2021

 • 4.2

  Hyresintäkter, MDKR

 • 13.3

  Periodens resultat, MDKR

 • 125

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 34.55

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)