SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Kvartalsrapport Q1 2020

”Cash is king” gäller även under en pandemi – Kassaflödet ökade med 347 mkr motsvarande 358 procent

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2020 den 14 juli 2020 kl. 08:00 (CEST)

Årsstämma 2020

Årsstämman för 2020 hölls i Stockholm den 27 april 2020.

SBB i siffror

Nyckeltal Q1 2020

 • 1341

  Hyresintäkter, mkr

 • 319

  Förvaltningsresultat, mkr

 • 1372

  Periodens resultat, mkr

 • 80.2

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 19.52

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)