SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

Delårsrapport för januari-mars 2023 publicerades den 28 april 2023 kl. 08:00 (CEST).

Telefonkonferens och webbsändning: kl 10:00 samma dag

SBB i siffror

Nyckeltal Delårsrapport Q1 2023

 • 1725

  Hyresintäkter, MKR

 • -3898

  Periodens resultat, MKR

 • 134.4

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 26.62

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)