SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Delårsrapport Q2 2021

”SBB är redan idag en folkaktie med ca 1 procent av svenska folket som aktieägare.”

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-juni 2021 den 15 juli 2021 kl. 08:00 (CEST).

Årsstämma 2021

Årsstämman för 2021 hölls i Stockholm den 5 maj, 2021.

SBB i siffror

Nyckeltal januari-juni 2021

 • 2776

  Hyresintäkter, mkr

 • 9293

  Periodens resultat, MKR

 • 116.8

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 31.02

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)