SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Bokslutskommuniké 2020

”Vår plattform i form av våra medarbetare, kompetens och infrastruktur runtomkring är vår viktigaste tillgång.”

SBB offentliggjorde sin Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2020 den 7 april 2021.

Årsstämma 2021

Årsstämman för 2021 kommer hållas onsdagen den 5 maj, 2021.

SBB i siffror

Nyckeltal Bokslutskommuniké 2020

 • 5121

  Hyresintäkter, mkr

 • 2474

  Förvaltningsresultat, mkr

 • 9084

  Periodens resultat, mkr

 • 90.2

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 28.21

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)