SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Delårsrapport Q1 2022

”SBB:s intäkter utgörs av trygga kassaflöden från fastighetsförvaltning av social infrastruktur där bostäder inklusive LSS utgör 53 procent av fastighetsvärdet och 50 procent av hyresintäkterna. Utbildningsfastigheter utgör 28 procent av fastighetsvärdet och 29 procent av hyresintäkterna.”

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-mars 2022 den 27 april 2022 kl. 08:00 (CEST).

SBB i siffror

Nyckeltal Q1 2022

 • 1.8

  Hyresintäkter, MDKR

 • 2.9

  Periodens resultat, MDKR

 • 158.9

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 47.31

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)