SBBNORDEN.SE
 • Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur

VD Ilija Batljan har ordet

Bokslutskommuniké 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin bokslutskommuniké för 2022 den 23 februari 2023 kl. 08:00 (CET).

Webbsändning: kl 10:00 samma dag.

SBB i siffror

Nyckeltal Bokslutskommuniké 2022

 • 7447

  Hyresintäkter, MKR

 • -9811

  Periodens resultat, MKR

 • 135.6

  Fastigheternas värde, mdkr

 • 31.34

  Långsiktigt substansvärde per aktie, kr/aktie (EPRA NRV)