S&P

Long-term Rating Datum Utsikt
CCC 28 mars, 2024 Negative Outlook
Short-term Rating Datum Utsikt
C 28 mars, 2024

Fitch

Long-term Rating Datum Utsikt
CCC+  19 mars, 2024 Rating Watch negative
Short-term Rating Datum Utsikt
C 19 mars, 2024 Rating Watch negative

Scope

Long-term Rating Datum Utsikt
CCC 18 september, 2023 Under Review for a developing outcome
Short-term Rating Datum Utsikt
S-4 18 september, 2023