Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i hela Norden och hyresrätter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta fastigheterna långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en uthållig och socialt ansvarig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.