Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-mars 2022 den 27 april 2022 kl. 08:00 (CEST).