Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-juni 2020 den 14 juli 2020 kl. 08:00 (CEST)