Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-juni 2022 den 14 juli 2022 kl. 08:00 (CEST).