Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-september 2020 den 3 november 2020 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batljan presenterade resultatet samma dag kl. 10:00 (CET) via telefonkonferens och webcast.