Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin bokslutskommuniké för 2022 den 23 februari 2023 kl. 08:00 (CET).

Webbsändning: kl 10:00 samma dag.