Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-juni 2021 den 15 juli 2021 kl. 08:00 (CEST).