Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) offentliggjorde sin delårsrapport för januari-september 2021 den 4 november 2021 kl. 08:00 (CET).