SBB meddelar datum för publicering av Årsredovisning 2023 samt uppdaterad kalender med nya datum för publicering av delårsrapporterna.

Ny kalender:

  • Årsredovisning 2023: vecka 18
  • Delårsrapport januari-mars 2024: 6 maj (tidigare 26 april)
  • Delårsrapport januari-juni 2024: 28 augusti (tidigare 16 juli)
  • Delårsrapport januari-september 2024: 28 november (tidigare 25 oktober)

Den uppdaterade finansiella kalendern finns på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.