Rapport
29 mars, 2018 Årsredovisning 2017 - SBB i Norden AB
27 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017 - SBB i Norden AB
31 oktober, 2017 Delårsrapport Q3 2017 - SBB i Norden AB
29 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017 - SBB i Norden AB
31 mars, 2017 Delårsrapport Q1 2017 - SBB i Norden AB
31 december, 2016 Årsredovisning 2016 - SBB i Norden AB
31 december, 2016 Bokslutskommuniké 2016 - SBB i Norden AB
Årsredovisning 2016 - Effnetplattformen
Delårsrapport Q4 2016 - Effnetplattformen
Delårsrapport Q3 2016 - Effnetplattformen
Delårsrapport Q2 2016 - Effnetplattformen
Delårsrapport Q1 2016 - Effnetplattformen
Årsredovisning 2015 - Effnetplattformen
Delårsrapport Q4 2015 - Effnetplattformen
Delårsrapport Q3 2015 - Effnetplattformen
Delårsrapport Q2 2015 - Effnetplattformen
Delårsrapport Q1 2015 - Effnetplattformen
Årsredovisning 2014 - Effnetplattformen
Delårsrapport Q4 2014 - Effnetplattformen