Lennart Schuss (född 1952)
Lennart Schuss (född 1952)
Styrelseordförande

Styrelseordförande i bolaget sedan 2017 samt ledamot i ersättningsutskottet. Styrelseordförande inom koncernen  (SBB i Norden AB) 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen och MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare uppdrag: Vice VD för Catella Group, arbetande styrelseordförande för Catella Corporate Finance. Catella är specialiserad inom fastighetsinvesteringar med verksamhet i 14 länder. Direktör, Förvaltningsrådet för Catella Real Estate AG.
Övriga uppdrag: Aktieanalytiker SEB, rådgivare till Genesta Fastighetsfonder samt ordförande för Swedish Society of Friends of the Weizmann Institute of Science. Lennart är medgrundare av Gimmel Fastigheter, Catella Corporate Finance, ESWÖ & Partner Fondkommission och Stockholm Fondkommission. 
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
20 483 334 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Ilija Batljan (född 1967)
Ilija Batljan (född 1967)
Styrelseledamot och VD

Styrelseledamot och VD för Bolaget sedan 2017. Grundare av bolaget, VD- och styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2016.

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 109 053 868 A- stamaktier, 19 195 259 B- stamaktier och 530 000 D –stamaktier samt 5 000 000 teckningsoptioner.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Är bolagets största ägare.

Sven-Olof Johansson (född 1945)
Sven-Olof Johansson (född 1945)
Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017.

Utbildning: Pol.mag. från Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Grundare och verkställande direktör i FastPartner AB (publ), styrelseordförande och verkställande direktör i Compactor Fastigheter AB samt styrelseledamot i Autoropa Aktiebolag och STC Interfinans AB.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 22 315 456 A-aktier och 31 081 315 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Fredrik Svensson (född 1961)
Fredrik Svensson (född 1961)
Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2018.

Utbildning: Civilekonom från Linköpings universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Balder AB. Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB. Verkställande direktör i Aktiebolaget Arvid Svensson.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 42 444 700 A-aktier och 23 144 429 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Hans Runesten (född 1956)
Hans Runesten (född 1956)
Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ).
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 5 200 258 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Eva Swartz Grimaldi (född 1956)
Eva Swartz Grimaldi (född 1956)
Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i språk (italienska, spanska och franska) samt från Kulturvetarlinjen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Doberman AB, Apotea AB och Norstedts förlagsgrupp samt styrelseledamot i Stockholms universitet, Stockholms konserthus, Stiftelsen Forget och Kungliga Patriotiska sällskapet.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 932 138 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (född 1949)
Anne-Grete Strøm-Erichsen (född 1949)
Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017.

Utbildning: B.A. i Computer Science från Bergen Technical School (University of Bergen), South Dakota School of Mines & Technology 1980-1981 samt studier i statistik.
Övriga uppdrag: Partner hos Rud Pedersen Public Affairs Norge AS. Styrelseledamot Kongsberg Gruppen ASA och Dips AS
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.