2019

Företrädesemission

Notering Nasdaq Stockholm

2018

2017