2022

2021

Solon - offentligt budpliktserbjudande

Amasten - offentligt uppköpserbjudande

2020

Upptagande till handel stamaktier D

2019

Företrädesemission

Notering Nasdaq Stockholm

2018

2017