Vision

Samhällsbyggnadsbolaget ska vara det bästa nordiska fastighetsbolaget för samhällsfastigheter och bostäder.

Affärsidé

Samhällsbyggnadsbolaget ska göra nytta för sina aktieägare och samhället i stort genom:

  • Att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn genom att långsiktigt äga, förvalta, renovera och bygga samhällsfastigheter i Norden och reglerade hyresrätter i Sverige (gemensamt benämnt social infrastruktur).
  • Att som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för social infrastruktur.