Social Hållbarhet

SBB:s löfte är att medverka till att bygga ett bättre samhälle. Fastighetsbranschen har stor potential att påverka genom att bidra med lösningar för ökad trygghet, trivsel, hälsa och tillit. SBB:s kärnverksamhet är social infrastruktur och fastighetsportföljen utgörs huvudsakligen av sociala tillgångar såsom utbildningslokaler, vårdlokaler, bostäder, äldreboenden och lokaler för andra samhällsviktiga verksamheter.

SBB är medlem i Sveriges allmännytta och deltar i kommunernas bostadssociala arbete. Genom att bidra med minst 200 sommarjobb per år samt stödja Mentor och Läxhjälpen, ges unga människor en bättre start i livet. SBB bidrar även med tält och flyktinghem för att ge människor på flykt en bättre boendesituation.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR:

  • 100 procent av de kommuner vi är verksamma i erbjuds stöd i form av lägenheter till sitt bostadssociala arbete
  • Minst 90 procent sociala tillgångar i fastighetsportföljen
  • Bidra med minst 200 sommarjobb per år till ungdomar som bor i våra bostadsområden
  • Bidra årligen med minst tio Better shelter och 100 tält via UNHCR för att hjälpa människor på flykt