Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. SBB:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur. SBB:s lokalt förankrade förvaltning ger en nära och direkt kundkontakt, och SBB:s storlek ger möjlighet att göra nödvändiga investeringar i fastigheterna.

HÅLLBARHETSVISION 2030

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) är den största nordiska fastighetsaktören inom social infrastruktur och arbetar lokalt med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort. SBB skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas lång tid framöver. Detta åstadkommer bolaget genom att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare som attraherar kompetenta medarbetare.

Hållbarhet är en prioriterad och viktig del i vår affärsmodell. SBB strävar efter att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i världen samt sätta agendan för hållbar utveckling i hela fastighetsbranschen.

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Med utgångspunkt i dessa mål har SBB tagit fram en hållbarhetsvision för 2030 (”Vision 2030”). Särskilt fokus läggs på att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål: 5, 7, 8, 11, 13 och 15. Vision 2030 är antagen av styrelsen och målen följs löpande upp av ledningsgruppen och styrelsens hållbarhetsutskott.

ÖVERGRIPANDE MÅL

  • Klimatpositiva 2030 (avser hela värdekedjan)
  • Minst 90 procent sociala tillgångar i fastighetsportföljen
  • Klimatanpassad fastighetsportfölj som klarar av att bemöta klimatrisker (såsom regulatoriska och fysiska risker)
  • SBB är pionjär inom ny teknik och sätter standarden för hållbarhet i fastighetsbranschen

Uppföljning, långsiktiga mål

Mål: 100 % hållbar finansiering, status Q2 2023: 36 %
Mål: minst 90 % sociala tillgångar i fastighetsportföljen, status Q2 2023: 97%
Mål: 2021: Bidra med 150 sommarjobb i våra bostadsområden, utfall 2022: 173 sommarjobbare
Mål: 50 % av nyproduktionen ska byggas i hållbart trä, utfall 2022: 21%
Mål: -5 % energianvändning årligen, utfall 2021: -5.3 %