Under perioden så har SBB återbetalat obligationer till ett nominellt belopp om 1,6 mdkr.
Noterade obligationslån per 2023-03-31

Löptid ISIN Mkr Återköpt av SBB Förfallodatum Räntesats Upplysning
2021-2023 XS2208267596 12 2023-07-24 7,00% + STIBOR
2020-2023 XS2050862262 800 291 2023-09-06 1,15% + STIBOR Green
2022-2025 XS2461738770 260 2025-04-11 1,60% + STIBOR Social
2021-2023 XS2290558282 1 000 290 2023-07-26 0,80% + STIBOR Social
2020-2025 XS2275409824 200 55 2025-12-18 1,17% + STIBOR Social
2021-2025 XS1997252975 1 100 608 2025-01-14 1,90% + STIBOR
2020-2027 XS2111589219 600 2027-01-30 1,50% + STIBOR Green
2021-2024 SE0012313245 200 148 2024-02-19 3,25% + STIBOR
2020-2024 SE0012256741 500 318 2024-02-14 3,30% + STIBOR Green
2019-Hybrid SE0013234531 575 278 Hybrid 6,85% + STIBOR Offentliga Hus, Hybrid
2022-2024 SE0014965919 550 229 2024-04-12 3,15% + STIBOR Offentliga Hus, Green
2019-Hybrid SE0013359148 1 500 Hybrid 3,50% + STIBOR Hybrid
Löptid ISIN EURm Återköpt av SBB Förfallodatum Räntesats Upplysning
2020-2040 XS2151934978 50 2040-04-03 3,00%
2019-2025 XS1993969515 550 143 2025-01-14 1,75%
2019-2026 XS2049823680 500 2026-09-04 1,13%
2022-2024 XS2438632874 700 141 2024-02-08 0,55% + EURIBOR Social
2021-2029 XS2346224806 950 2029-11-26 1,13% Social
2020-2028 XS2271332285 700 2028-12-14 0,75% Social
2020-2027 XS2114871945 750 2027-08-12 1,00%
2020-Hybrid XS2010032618 500 46 Hybrid 2,62% Hybrid
2020-Hybrid XS2272358024 500 43 Hybrid 2,63% Hybrid
2021-Hybrid XS2010028186 500 61 Hybrid 2,88% Hybrid Social
2023-2025 XS2597112155 5 2025-03-10 4,50%
Löptid ISIN MNOK Återköpt av SBB Förfallodatum Räntesats Upplysning
2019-2024 XS2085870728 1 000 526 2024-11-28 3,12%
2020-2025 XS2223676201 700 300 2025-08-27 1,65% + NIBOR
2020-2023 XS2203994517 200 180 2023-07-14 1,50% + NIBOR
2020-2025 XS2194790429 800 559 2025-06-26 1,99% + NIBOR