Löptid ISIN  Nominell skuld, M SEK Återköpt Förfallodatum Räntesats Typ
 2021-2025  XS1997252975 1 100 608  2025-01-14  1,90* + STIBOR
 2022-2025  XS2461738770 260 0  2025-04-11  1,60* + STIBOR  Social
 2020-2025  XS2275409824 200 55  2025-12-18  1,17 + STIBOR  Social
 2020-2027  XS2111589219 600 0  2027-01-30  1,50* + STIBOR  Green
 2019-Hybrid  SE0013234531 575 278  Hybrid  6,85 + STIBOR  Offentliga Hus, Hybrid
 2019-Hybrid  SE0013359148 1 500 0  Hybrid  3,50 + STIBOR  Hybrid
Löptid ISIN  Nominell skuld, M EUR Återköpt Förfallodatum Räntesats Typ
2019-2025  XS1993969515 550 143 2025-01-14 1,75*
2023-2025 XS2597112155 5 0 2025-03-10 4,50
 2019-2026  XS2049823680 500 0  2026-09-04  1,13*
2020-2027  XS2114871945 750 13  2027-08-12  1,00*
2020-2028  XS2271332285 700 5  2028-12-14  0,75  Social
 2021-2029  XS2346224806 950 155  2029-11-26  1,13  Social
2020-2040  XS2151934978 50 0  2040-04-03 3,00*
2020-Hybrid  XS2010032618 500 140  Hybrid  2,62  Hybrid
2020-Hybrid  XS2272358024 500 118  Hybrid  2,63  Hybrid
2021-Hybrid  XS2010028186 500 127  Hybrid  2,88  Hybrid Social
Löptid ISIN  Nominell skuld, M NOK Återköpt Förfallodatum Räntesats Typ
 2019-2024  XS2085870728 1 000 526  2024-11-28  3,12
 2020-2025  XS2194790429 800 559  2025-06-26  1,99 + NIBOR
 2020-2025  XS2223676201 700 300  2025-08-27  1,65 + NIBOR
*Föremål för Step Up Margin