Leiv Synnes
Leiv Synnes
Verkställande direktör sedan 2023

Utbildning: Civilekonom, Umeå Universitet.
Bakgrund: CFO, vice vd Akelius Residential Property AB. Vd och styrelseledamot Akelius Skog AB samt ledamot eller ordförande i avslutade eller sålda bolag inom Akelius-sfären. Finanschef och affärsutvecklingschef Akelius Residential Property AB.
Tidigare befattningar: Styrelseledamot eller ordförande i ett flertal bolag inom Akelius-sfären.
Innehav: 270 000 B-aktier och 50 000 D-aktier

Daniel Tellberg
Daniel Tellberg
Ekonomidirektör sedan 2023

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Bakgrund: Tf Koncernredovisningschef Magnolia Bostad, Head of Group Accounting Transcom, Group Financial Controller Viaplay Group och Koncerncontroller, Atrium Ljungberg samt revisions- och konsultroller på EY & Deloitte.
Övriga nuvarande befattningar:-
Innehav: –

Annika Ekström
Annika Ekström
Chef Förvaltning sedan 2019 och Vice VD

Utbildning: Civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund: Fastighetschef på Hemfosa Fastigheter AB samt olika befattningar inom Aberdeen Asset Management.
Övriga nuvarande befattningar: –
Innehav: 119 500 B-aktier och 2 000 000 teckningsoptioner.

Helena Lindahl
Helena Lindahl
Finansdirektör sedan 2023

Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet
Bakgrund: Portföljförvaltare obligationer Storebrand Asset Management, tidigare Handelsbanken Credit Sales och Debt Capital Markets.
Övriga nuvarande befattningar: –
Innehav:

Krister Karlsson
Krister Karlsson
COO sedan 2022 och Vice VD

Utbildning: Fastighetsekonomi, KTH och juridik, Uppsala Universitet.
Bakgrund: Chef Plan- och Fastighetsutveckling hos Rikshem AB och Regionchef Baltikum, Projektchef Sverige samt Fastighetsutvecklare hos NCC.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande, -ledamot och -suppleant för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
Innehav: 3 013 089 B-aktier, 560 D-aktier och 1 500 000 teckningsoptioner.

Carl Lundh Mortimer
Carl Lundh Mortimer
Affärsutvecklingschef sedan 2021

Utbildning: Civilingenjör inom samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan samt Civilekonom inom finansiering, Stockholms Universitet.
Bakgrund: Projektutvecklingsansvarig och senior affärsutvecklare SBB samt brf-utvecklingschef och affärsutvecklare Rikshem.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i ett stort antal JV-bolag där SBB har ägarintressen.
Innehav: 657 000 B-aktier och 1 250 000 teckningsoptioner.