Ilija Batljan
Ilija Batljan
Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2016. Ansvarig för riskhantering inklusive hållbarhetsrelaterade risker.

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.
Bakgrund: Vice VD och chef för affärsutveckling vid Rikshem AB 2011-2016. Landstingsråd i Stockholms läns landsting 2010-2011, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn 2005-2010 och Departementsråd, Regeringskansliet 2001-2004. Ilija har bl.a. varit ordförande för Södertorns Högskola och ledamot i Teligent Telecom samt arbetat för Interamerikanska utvecklingsbanken och varit gästforskare på EU-kommissionen, DG ECFIN.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).
Innehav: 109 053 868 A-aktier, 19 195 259 B-aktier, 530 000 D-aktier och 5 000 000 teckningsoptioner.

Eva-Lotta Stridh
Eva-Lotta Stridh
CFO sedan 2016 och Vice VD. Ansvarig för riskhantering

Utbildning: Ekonomie kandidat, Stockholms universitet.
Bakgrund: CFO Rikshem AB, ekonomichef Akelius Fastigheter samt ekonomichef Oscar Properties.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
Innehav:  886 348 B-Aktier och 1 500 000 teckningsoptioner.

+46 70-480 67 61
Annika Ekström
Annika Ekström
Chef Förvaltning sedan 2019 och Vice VD

Utbildning: Civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund: Fastighetschef på Hemfosa Fastigheter AB samt olika befattningar inom Aberdeen Asset Management.
Övriga nuvarande befattningar: –
Innehav: 119 500 B-aktier och 2 000 000 teckningsoptioner.

+46 70-517 31 69
Krister Karlsson
Krister Karlsson
COO sedan 2022 och Vice VD

Utbildning: Fastighetsekonomi, KTH och juridik, Uppsala Universitet.
Bakgrund: Chef Plan- och Fastighetsutveckling hos Rikshem AB och Regionchef Baltikum, Projektchef Sverige samt Fastighetsutvecklare hos NCC.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande, -ledamot och -suppleant för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
Innehav: 3 013 089 B-aktier, 560 D-aktier och 1 500 000 teckningsoptioner.

+46 70-352 56 65
Rosel Ragnarsson
Rosel Ragnarsson
Finanschef sedan 2017

Utbildning: Ekonomie kandidat, Uppsala universitet.
Bakgrund: Vice vd/portföljförvaltare hos SLL Interfinans AB, chef utlåning hos Dexia Bank och positioner inom finans hos Nordea, Swedbank, SBAB samt Citibank.
Övriga nuvarande befattningar:
Innehav: 726 000 B-aktier och 1 500 000 teckningsoptioner.

+46 70-674 44 42
Viktor Mandel
Viktor Mandel
Ansvarig Sveafastigheter sedan 2020

Utbildning: Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund: Partner Nordanö, Partner Brunswick Real Estate
Övriga nuvarande befattningar: Flera styrelseuppdrag, primärt inom Brunswick Ventures-bolag och Mandel Fastigheter samt styrelseledamot i Avy Finans AB.
Innehav: 375 000 B-aktier och 1 500 000 teckningsoptioner.

+46 768 71 00 14
Carl Lundh Mortimer
Carl Lundh Mortimer
Affärsutvecklingschef sedan 2021

Utbildning: Civilingenjör inom samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan samt Civilekonom inom finansiering, Stockholms Universitet.
Bakgrund: Projektutvecklingsansvarig och senior affärsutvecklare SBB samt brf-utvecklingschef och affärsutvecklare Rikshem.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i ett stort antal JV-bolag där SBB har ägarintressen.
Innehav: 835 700 B-aktier och 1 250 000 teckningsoptioner.

+46 70-352 96 72
Jenny Asmundsson
Jenny Asmundsson
Ansvarig för offentliga förfrågningar och upphandling sedan 2020

Utbildning: Civilingenjörsexamen inriktning Fastighetsekonomi och förvaltning Kungliga Tekniska Högskolan.
Bakgrund: Affärsutvecklingschef Hemfosa, senior director CBRE, fastighetsdirektör Nacka kommun samt vd Nysätra Fastighets AB.
Övriga nuvarande befattningar: –
Innehav: 20 100 B-aktier, 1 000 D-aktier och 500 000 teckningsoptioner.

+46 70-725 71 46