Ilija Batljan
Ilija Batljan
Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.
Bakgrund: Vice VD och chef för affärsutveckling vid Rikshem AB 2011-2016. Landstingsråd i Stockholms läns landsting 2010-2011, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn 2005-2010 och Departementsråd, Regeringskansliet 2001-2004. Ilija har bl.a. varit ordförande för Södertorns Högskola och ledamot i Teligent Telecom samt arbetat för Interamerikanska utvecklingsbanken och varit gästforskare på EU-kommissionen, DG ECFIN.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).
Innehav: 109 053 868 A-aktier, 13 238 234 B-aktier, 125 280 D-aktier och 5 000 000 teckningsoptioner.

Lars Thagesson
Lars Thagesson
Vice VD och COO sedan 2018

Utbildning: 9-årig grundskola.
Bakgrund: Medgrundare och COO hos Hemfosa Fastigheter AB. Vice VD och COO hos Kungsleden AB samt olika befattningar inom Kungsledenkoncernen.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Seglora Fastighets AB, Seglora Invest AB, Arctic Forest Development AB, Nordic Forest Development AB och Hammars Markentreprenad i Jönköping AB. Styrelseledamot för bland andra Trenäs Förvaltning AB, Smart Parkering Sverige AB och Djurgårdsblicken AB.
Innehav: 8 636 711 B-aktier och 520 000 D-aktier.

+46 70-592 94 70
Krister Karlsson
Krister Karlsson
Vice VD och fastighetsutvecklingschef sedan 2016

Utbildning: Fastighetsekonomi, KTH och juridik, Uppsala Universitet.
Bakgrund: Chef Plan- och Fastighetsutveckling hos Rikshem AB och Regionchef Baltikum, Projektchef Sverige samt Fastighetsutvecklare hos NCC.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande, -ledamot och -suppleant för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
Innehav: 3 876 089 B-aktier, 560 D-aktier och 1 200 000 optioner.

+46 70-352 56 65
Rosel Ragnarsson
Rosel Ragnarsson
Finanschef sedan 2017

Utbildning: Ekonomie kandidat, Uppsala universitet.
Bakgrund: Vice vd/portföljförvaltare hos SLL Interfinans AB, chef utlåning hos Dexia Bank och positioner inom finans hos Nordea, Swedbank, SBAB samt Citibank.
Innehav: 678 277 B-aktier.

+46 70-674 44 42
Eva-Lotta Stridh
Eva-Lotta Stridh
CFO sedan 2016

Utbildning: Ekonomie kandidat, Stockholms universitet.
Bakgrund: CFO Rikshem AB, ekonomichef Akelius Fastigheter samt ekonomichef Oscar Properties.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
Innehav: 317 479 A-aktier och 524 422 B-Aktier

+46 70-480 67 61
Oscar Lekander
Oscar Lekander
Affärsutvecklingschef sedan 2016

Utbildning: Master Fastighet och Finans, The University of Hong Kong samt Kandidat Fastighet och Finans, KTH.
Bakgrund: Transaktionschef hos Rikshem AB samt analytiker hos NAI Svefa.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
Innehav: 5 579 103 B-aktier och 275 500 D-aktier.

+46 72-560 78 14
Fredrik Holm
Fredrik Holm
Affärsområdeschef Bostäder Norden sedan 2019

Utbildning: Fastighetsutveckling, KTH, Civilekonom, Örebro Universitet och Drifttekniker, Högskolan Västerås.
Bakgrund: VD Lokal fastigheter i Sundbyberg, Ägare/VD hos AB Rörelsen Hållbar Fastighetsutveckling, Vice vd, tf VD, och förvaltningschef Uppsalahem AB.
Övriga nuvarande befattningar: –
Innehav: 250 003 B-aktier och 3 500 D-aktier.

+46 76 140 51 88
Annika Ekström
Annika Ekström
Affärsområdeschef Samhällsfastigheter Norden sedan 2019

Utbildning: Civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund: Fastighetschef på Hemfosa Fastigheter AB samt olika befattningar inom Aberdeen Asset Management.
Övriga nuvarande befattningar: –
Innehav: 83 179 B-aktier

+46 70-517 31 69
Adrian Westman
Adrian Westman
IR-chef sedan 2018

Utbildning: Företagsekonomi, Stockholms universitet och Strategisk kommunikation, Berghs School of Communication.
Bakgrund: IR-chef Instalco Intressenter (konsult), IR-chef Evolution Gaming Group, informationschef SBAB och IR- och informationschef Nordnet.
Övriga nuvarande befattningar: Partner på Fogel & Partners i Stockholm AB och styrelseledamot Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB.
Innehav: 10 987 B-aktier.

+46 73-509 04 00