Ilija Batljan
Ilija Batljan
Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2016. Ansvarig för riskhantering inklusive hållbarhetsrelaterade risker.

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.
Bakgrund: Vice VD och chef för affärsutveckling vid Rikshem AB 2011-2016. Landstingsråd i Stockholms läns landsting 2010-2011, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn 2005-2010 och Departementsråd, Regeringskansliet 2001-2004. Ilija har bl.a. varit ordförande för Södertorns Högskola och ledamot i Teligent Telecom samt arbetat för Interamerikanska utvecklingsbanken och varit gästforskare på EU-kommissionen, DG ECFIN.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).
Innehav: 109 053 868 A-aktier, 19 195 259 B-aktier, 530 000 D-aktier och 5 000 000 teckningsoptioner.

Lars Thagesson
Lars Thagesson
Vice VD och COO sedan 2018

Utbildning: 9-årig grundskola.
Bakgrund: Medgrundare och COO hos Hemfosa Fastigheter AB. Vice VD och COO hos Kungsleden AB samt olika befattningar inom Kungsledenkoncernen.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för  Seglora Invest AB, Arctic Forest Development AB och Nordic Forest Development AB. Styrelseledamot för bland andra Trenäs Förvaltning AB och Djurgårdsblicken AB.
Innehav: 10 635 355 B-aktier och 520 000 D-aktier.

+46 70-592 94 70
Krister Karlsson
Krister Karlsson
Vice VD och fastighetsutvecklingschef sedan 2016

Utbildning: Fastighetsekonomi, KTH och juridik, Uppsala Universitet.
Bakgrund: Chef Plan- och Fastighetsutveckling hos Rikshem AB och Regionchef Baltikum, Projektchef Sverige samt Fastighetsutvecklare hos NCC.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande, -ledamot och -suppleant för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
Innehav: 5 103 589 B-aktier, 560 D-aktier.

+46 70-352 56 65
Rosel Ragnarsson
Rosel Ragnarsson
Finanschef sedan 2017

Utbildning: Ekonomie kandidat, Uppsala universitet.
Bakgrund: Vice vd/portföljförvaltare hos SLL Interfinans AB, chef utlåning hos Dexia Bank och positioner inom finans hos Nordea, Swedbank, SBAB samt Citibank.
Övriga nuvarande befattningar:
Innehav: 726 000 B-aktier.

+46 70-674 44 42
Eva-Lotta Stridh
Eva-Lotta Stridh
CFO sedan 2016. Ansvarig för riskhantering

Utbildning: Ekonomie kandidat, Stockholms universitet.
Bakgrund: CFO Rikshem AB, ekonomichef Akelius Fastigheter samt ekonomichef Oscar Properties.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
Innehav:  886 348 B-Aktier

+46 70-480 67 61
Oscar Lekander
Oscar Lekander
Affärsutvecklingschef sedan 2016

Utbildning: Master Fastighet och Finans, The University of Hong Kong samt Kandidat Fastighet och Finans, KTH.
Bakgrund: Transaktionschef hos Rikshem AB samt analytiker hos NAI Svefa.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
Innehav: 7 591 003 B-aktier och 275 500 D-aktier.

+46 72-560 78 14
Annika Ekström
Annika Ekström
Chef Förvaltning sedan 2019

Utbildning: Civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund: Fastighetschef på Hemfosa Fastigheter AB samt olika befattningar inom Aberdeen Asset Management.
Övriga nuvarande befattningar: –
Innehav: 84 000 B-aktier

+46 70-517 31 69
Viktor Mandel
Viktor Mandel
Ansvarig Sveafastigheter sedan 2020

Utbildning: Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund: Partner Nordanö, Partner Brunswick Real Estate
Övriga nuvarande befattningar: Flera styrelseuppdrag, primärt inom Brunswick Ventures-bolag och Mandel Fastigheter samt styrelseledamot i Avy Finans AB.
Innehav: 375 000 B-aktier.

+46 768 71 00 14