Samhällsbyggnadsbolaget grundades i mars 2016 med visionen om att bygga det bästa nordiska fastighetsbolaget för bostäder och samhällsfastigheter. Bolagets strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige och samhällsfastigheter i Norden samt bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete där kassaflödesfastigheter omvandlas till byggrätter för social infrastruktur.

SBBs fokus är långsiktigt ägande av hyresrätter i Sverige samt samhällsfastigheter och kassaflödesfastigheter i Norden. SBB ska vara en långsiktig partner till den offentliga sektorn i Norden.

Bostadsbristen är ett av våra största samhällsproblem och en utmaning för Sverige och övriga nordiska länder. SBB vill bidra till att skapa nya bostäder, antingen genom fastighetsutveckling eller genom att hitta mark där det går att bygga bostäder.

Med hjälp av ett starkt kassaflöde och långa hyreskontrakt kan SBB fortsätta utvecklas och expandera. Tack vare SBBs fokus på långsiktighet har bolagets lyckats uppfylla ambitionen om att vara Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur.