SBBNORDEN.SE
# Ägare SBB A SBB B SBB D SBB PREF Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Ilija Batljan 109 053 868 22 213 171 530 000   8,1% 31,7%   2021-09-30
2 Arvid Svensson Invest 42 444 700 23 144 429     4,0% 12,8%   2021-09-30
3 Dragfast AB 36 163 467 59 712 502     5,9% 12,0% 0,01% 2021-09-30
4 Sven-Olof Johansson 22 315 456 31 081 315     3,3% 7,2%   2021-09-30
5 Länsförsäkringar Fonder   77 897 607     4,8% 2,2% -0,75% 2021-09-30
6 Læringsverkstedet Gruppen AS     44 197 779   2,7% 1,3%   2021-09-30
7 BlackRock   37 121 887 1 220 350   2,4% 1,1% 0,04% 2021-09-30
8 Handelsbanken Fonder   36 908 827 336 002   2,3% 1,1% 0,12% 2021-09-30
9 Vanguard   34 182 144 3 012 954   2,3% 1,1%   2021-08-31
10 Avanza Pension   24 054 212 10 334 088   2,1% 1,0% 0,10% 2021-09-30
11 Marjan Dragicevic   29 100 000     1,8% 0,8% 0,06% 2021-09-30
12 Futur Pension   26 537 083 2 090 568   1,8% 0,8% 0,14% 2021-09-30
13 Gösta Welandson med bolag   20 060 764 224 000   1,3% 0,6%   2021-09-30
14 Lennart Schuss   20 074 872 190 000   1,3% 0,6%   2021-09-30
15 Stiftelsen för strategisk forskning   20 212 749     1,2% 0,6%   2021-09-30
16 Norges Bank   17 155 821     1,1% 0,5% -0,30% 2021-09-30
17 Nordnet Pensionsförsäkring   11 510 375 4 489 349   1,0% 0,5% 0,08% 2021-09-30
18 Columbia Threadneedle   13 682 688     0,8% 0,4%   2021-08-31
19 Michael Cocozza   13 377 418     0,8% 0,4% -0,13% 2021-09-30
20 Danske Invest (Lux)   10 193 051 1 730 000   0,7% 0,3% -0,02% 2021-09-30
Total top 20 209 977 491 528 220 915 68 355 090 0 49,8% 76,8% -0,65%  
Övriga 0 688 648 508 125 510 815 0 50,2% 23,2% 0,65%  
Totalt 209 977 491 1 216 869 423 193 865 905 0 100,0% 100,0% 0.00%  
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden         0.0% 0.0%    

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.