SBBNORDEN.SE
# Ägare SBB A SBB B SBB D SBB PREF Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Ilija Batljan 109 053 868 13 132 874 530 000   8,5% 33,2%   2020-09-30
2 Arvid Svensson Invest 41 809 742 23 868 281     4,6% 13,3%   2020-09-30
3 Dragfast AB 36 163 467 55 612 502     6,4% 12,5%   2020-09-30
4 Sven-Olof Johansson 22 315 456 30 081 315     3,6% 7,6%   2020-09-30
5 Länsförsäkringar Fonder   97 730 186     6,8% 2,9% 0,08% 2020-09-30
6 Michael Cocozza   45 568 429     3,2% 1,4% -0,25% 2020-09-30
7 Læringsverkstedet Gruppen AS     44 197 779   3,1% 1,3%   2020-09-30
8 Avanza Pension   27 708 249 8 588 054 1 701 2,5% 1,1% -0,14% 2020-09-30
9 Vanguard   31 075 382 2 180 248   2,3% 1,0%   2020-08-31
10 Stiftelsen för strategisk forskning   32 651 810     2,3% 1,0%   2020-09-30
11 BlackRock   30 710 287 697 259   2,2% 0,9% 0,84% 2020-09-30
12 Marjan Dragicevic   28 000 000     1,9% 0,8%   2020-09-30
13 Gösta Welandson med bolag   20 060 764 224 000   1,4% 0,6%   2020-09-30
14 Lennart Schuss   20 074 872 190 000   1,4% 0,6%   2020-09-30
15 Columbia Threadneedle   17 494 402     1,2% 0,5%   2020-08-31
16 Folksam   13 104 738     0,9% 0,4% -0,03% 2020-09-30
17 Nordnet Pensionsförsäkring   9 361 493 3 196 102 516 0,9% 0,4% 0.00% 2020-09-30
18 Swedbank Försäkring   10 431 462 1 600 582 40 0,8% 0,4% -0,05% 2020-09-30
19 ICA-handlarnas Förbund   8 000 000 3 500 000   0,8% 0,3% -0,16% 2020-09-30
20 Mille Dragicevic   11 192 125     0,8% 0,3%   2020-09-30
Total top 20 209 342 533 525 859 171 64 904 024 2 257 55,6% 80,6% 0,29%  
Övriga 634 958 532 255 934 107 117 696 28 456 44,4% 19,4% -0,29%  
Totalt 209 977 491 1 058 115 105 172 021 720 30 713 100,0% 100,0% 0.00%  
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden         0.0% 0.0%    

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.