SBBNORDEN.SE
# Ägare SBB A SBB B SBB D SBB PREF Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Ilija Batljan 109 053 868 18 132 874 530 000   8,5% 32,7% -0,26% 2020-12-31
2 Arvid Svensson Invest 41 809 742 23 868 281     4,4% 13,0%   2020-12-31
3 Dragfast AB 36 163 467 57 612 502     6,2% 12,4% -0,09% 2020-12-31
4 Sven-Olof Johansson 22 315 456 30 081 315     3,5% 7,5% -0,11% 2020-12-31
5 Länsförsäkringar Fonder   88 182 338     5,9% 2,6% -0,21% 2020-12-31
6 Læringsverkstedet Gruppen AS     44 197 779   2,9% 1,3%   2020-12-31
7 Michael Cocozza   41 545 671     2,8% 1,2% -0,09% 2020-12-31
8 Sveafastigheter Bostad Group AB   35 701 962     2,4% 1,1% 2,38% 2020-12-31
9 BlackRock   31 886 880 729 334   2,2% 1,0% -0,05% 2020-12-31
10 Vanguard   28 689 902 2 112 371   2,1% 0,9%   2020-11-30
11 Avanza Pension   21 199 444 8 739 353 1 724 2,0% 0,9% -0,11% 2020-12-31
12 Marjan Dragicevic   28 000 000     1,9% 0,8%   2020-12-31
13 Stiftelsen för strategisk forskning   27 911 810     1,9% 0,8% -0,38% 2020-12-31
14 Gösta Welandson med bolag   20 060 764 224 000   1,4% 0,6%   2020-12-31
15 Lennart Schuss   20 074 872 190 000   1,3% 0,6% -0,04% 2020-12-31
16 Columbia Threadneedle   17 583 104     1,2% 0,5%   2020-11-30
17 Folksam   13 191 424     0,9% 0,4% -0,03% 2020-12-31
18 Swedbank Försäkring   9 678 065 1 842 623 190 0,8% 0,3% -0,08% 2020-12-31
19 Nordea Liv & Pension   10 310 571 1 086 313   0,8% 0,3% -0,02% 2020-12-31
20 Mille Dragicevic   11 192 125     0,7% 0,3%   2020-12-31
Total top 20 209 342 533 534 903 904 59 651 773 1 914 53,5% 79,3% 0,92%  
Övriga 634 958 584 600 963 112 369 947 28 799 46,5% 20,7% -0,92%  
Totalt 209 977 491 1 119 504 867 172 021 720 30 713 100,0% 100,0% 0.00%  
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden         0.0% 0.0%    

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.