SBBNORDEN.SE
# Ägare SBB A SBB B SBB D Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Ilija Batljan 109 053 868 25 691 920 530 000 8,21% 31,57%   2022-10-27
2 Arvid Svensson Invest 42 444 700 24 199 429   4,04% 12,68%   2022-10-27
3 Dragfast AB 36 163 467 37 700 000   4,48% 11,29% -0,22% 2022-10-27
4 Sven-Olof Johansson 22 315 456 32 684 544   3,34% 7,23%   2022-10-27
5 Länsförsäkringar Fonder   76 280 549 762 274 4,67% 2,18% 0,01% 2022-10-27
6 Læringsverkstedet Gruppen AS     44 197 779 2,68% 1,25%   2022-10-27
7 Vanguard   36 916 029 5 773 657 2,59% 1,21%   2022-09-30
8 BlackRock   40 890 921 1 609 603 2,58% 1,20% 0,03% 2022-10-31
9 Avanza Pension   28 105 855 13 421 398 2,52% 1,17% -0,02% 2022-10-27
10 Futur Pension   38 282 342 2 032 528 2,45% 1,14% -0,02% 2022-10-27
11 Columbia Threadneedle   28 816 177 480 222 1,78% 0,83%   2022-09-30
12 Marjan Dragicevic   26 000 000 148 931 1,59% 0,74% -0,06% 2022-10-27
13 Swedbank Robur Fonder   24 693 099   1,50% 0,70% 0,01% 2022-10-27
14 Gösta Welandson med bolag   23 146 364 224 000 1,42% 0,66%   2022-10-27
15 Handelsbanken Fonder   19 655 337 1 392 638 1,28% 0,59%   2022-09-30
16 Lennart Schuss   20 474 872 190 000 1,25% 0,58%   2022-10-27
17 Swedbank Försäkring   13 186 843 3 516 944 1,01% 0,47% -0,03% 2022-10-27
18 Nordea Fonder   14 034 585   0,85% 0,40% -0,13% 2022-10-27
19 Folksam   13 236 019   0,80% 0,37%   2022-10-27
20 UMC Benefit Board Inc 1 236 700     0,08% 0,35%   2022-06-30
Totalt top 20 211 214 191 523 994 885 74 279 974 49,12% 76,61% -0,44%
Övriga -1 236 700 720 169 522 119 585 931 50,88% 23,39% 0,44%
Totalt 209 977 491 1 244 164 407 193 865 905 100,00% 100,00% 0.00%
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%  

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.