SBBNORDEN.SE

30 juni, 2020

# Ägare SBB A SBB B SBB D SBB PREF Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Ilija Batljan 109 053 868 12 732 874     8,9% 33,8%   2020-06-30
2 Dragfast & Marjan Dragicevic 36 163 467 83 000 000     8,7% 13,6%   2020-06-30
- Dragfast AB 36 163 467 55 000 000     6,6% 12,8%   2020-06-30
- Marjan Dragicevic   28 000 000     2,0% 0,9%   2020-06-30
3 Arvid Svensson Invest 41 809 742 23 043 281     4,7% 13,5%   2020-06-30
4 Johansson-intressen 22 315 456 29 481 315     3,8% 7,7%   2020-06-30
- Sven-Olof Johansson 22 315 456 29 481 315     3,8% 7,7%   2020-06-30
5 Länsförsäkringar Fonder   93 672 444     6,8% 2,9% 1,21% 2020-06-30
6 Michael Cocozza   49 036 071     3,6% 1,5% 0,41% 2020-06-30
7 Vanguard   31 641 539 2 216 552   2,5% 1,0%   2020-05-31
8 Avanza Pension   26 337 443 7 111 466 1 719 2,4% 1,0% -0,02% 2020-06-30
9 Stiftelsen för strategisk forskning   32 651 810     2,4% 1,0%   2020-06-30
10 Gösta Welandson med bolag   20 060 764 224 000   1,5% 0,6%   2020-06-30
11 Lennart Schuss   20 074 872 190 000   1,5% 0,6%   2020-06-30
12 BlackRock   18 214 343 683 938   1,4% 0,6% -0,04% 2020-06-30
13 Nordnet Pensionsförsäkring   12 361 115 2 458 405 740 1,1% 0,5% 0,03% 2020-06-30
14 ICA-handlarnas Förbund   10 000 000 2 500 000   0,9% 0,4%   2020-06-30
15 Swedbank-sfären   10 888 014 1 521 766 190 0,9% 0,4% 0,05% 2020-06-30
- Swedbank Försäkring   10 882 932 1 393 946 190 0,9% 0,4% 0,05% 2020-06-30
- Sparbanksgruppen     123 200   0.0% 0.0%   2020-06-30
- Sparbanksstiftelser – Ej Sparbanksgruppen   5 082 4 620   0.0% 0.0%   2020-06-30
Total top 15 209 342 533 473 195 885 16 906 127 2 649 50,9% 79,1% 1,65%  
Övriga 634 958 584 919 220 89 613 824 28 064 49,1% 20,9% -1,65%  
Totalt 209 977 491 1 058 115 105 106 519 951 30 713 100,0% 100,0% 0.00%  
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden         0.0% 0.0%    

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.