SBBNORDEN.SE
# Ägare SBB A SBB B SBB D Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Ilija Batljan 109 053 868 26 691 920 1 030 000 8,30% 31,61%   2023-01-27
2 Arvid Svensson Invest 42 444 700 24 199 429   4,04% 12,68%   2023-01-27
3 Dragfast AB 36 163 467 47 000 000   5,05% 11,55% 0,18% 2023-01-27
4 Sven-Olof Johansson 22 315 456 32 684 544   3,34% 7,23%   2023-01-27
5 Länsförsäkringar Fonder   53 545 489 789 402 3,30% 1,54% -1,07% 2023-01-27
6 Vanguard   40 705 072 6 160 977 2,84% 1,32% -0,01% 2023-01-31
7 Læringsverkstedet Gruppen AS     44 197 779 2,68% 1,25%   2023-01-27
8 BlackRock   42 034 462 1 601 974 2,65% 1,23% 0,01% 2023-01-31
9 Futur Pension   37 069 142 2 060 100 2,37% 1,11% -0,06% 2023-01-27
10 Avanza Pension   22 822 522 14 248 265 2,25% 1,05% -0,32% 2023-01-27
11 Swedbank Robur Fonder   36 161 535   2,19% 1,02%   2023-01-31
12 Columbia Threadneedle   29 919 910   1,82% 0,85% 0,26% 2023-01-31
13 Marjan Dragicevic   24 050 000   1,46% 0,68% 0,02% 2023-01-27
14 Gösta Welandson med bolag   23 146 364 224 000 1,42% 0,66%   2023-01-27
15 Lennart Schuss   20 674 872 190 000 1,27% 0,59%   2023-01-27
16 Handelsbanken Fonder   17 188 686 1 682 331 1,15% 0,53% 0,06% 2023-01-31
17 Thomas Kjessler med bolag   15 455 063   0,94% 0,44%   2023-01-31
18 Swedbank Försäkring   11 569 746 3 262 118 0,90% 0,42% -0,01% 2023-01-27
19 Folksam   13 548 595   0,82% 0,38%   2023-01-27
20 State Street Global Advisors   9 601 372 338 146 0,60% 0,28%   2023-01-31
Totalt top 20 209 977 491 528 068 723 75 785 092 49,38% 76,42% -0,93%
Övriga 0 716 095 684 118 080 813 50,62% 23,58% 0,93%
Totalt 209 977 491 1 244 164 407 193 865 905 100,00% 100,00% 0.00%
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%  

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.