SBBNORDEN.SE
# Ägare SBB A SBB B SBB D Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Ilija Batljan 109 053 868 26 691 920 1 030 000 8,30% 31,60% 2023-10-27
2 Arvid Svensson Invest 42 444 700 24 199 429 4,04% 12,68% 2023-10-27
3 Dragfast AB 36 163 467 15 000 000 3,10% 10,64% 0,06% 2023-10-27
4 Sven-Olof Johansson 22 315 456 32 684 544 3,34% 7,23% 2023-10-27
5 BlackRock 80 553 193 11 197 4,89% 2,28% 2023-09-30
6 Vanguard 43 749 578 6 659 582 3,06% 1,42% 2023-09-30
7 Avanza Pension 26 623 641 19 283 359 2,78% 1,30% 0,06% 2023-10-27
8 Dibber AS 44 197 779 2,68% 1,25% 2023-10-27
9 Futur Pension 34 273 359 2 291 928 2,22% 1,03% -0,02% 2023-10-27
10 Swedbank Försäkring 27 964 710 3 917 029 1,93% 0,90% 0,08% 2023-10-27
11 Marjan Dragicevic 31 000 000 1,88% 0,88% 0,03% 2023-10-27
12 Handelsbanken Fonder 23 097 212 2 658 851 1,56% 0,73% 0,06% 2023-10-31
13 Gösta Welandson med bolag 23 146 364 224 000 1,42% 0,66% 2023-10-27
14 Lennart Schuss 20 954 872 1,27% 0,59% 2023-07-27
15 Storebrand Fonder 18 188 677 1,10% 0,51% 2023-09-30
16 Thomas Kjessler med bolag 15 827 050 0,96% 0,45% 2023-06-01
17 ACTIAM 14 550 635 0,88% 0,41% 2023-09-30
18 State Street Global Advisors 11 582 517 123 928 0,71% 0,33% 2023-10-31
19 Avanza Fonder 11 138 918 277 712 0,69% 0,32% 0,01% 2023-10-31
20 Nordnet Pensionsförsäkring 7 462 078 3 483 984 0,66% 0,31% 0,03% 2023-10-27
Totalt top 20 209 977 491 488 688 697 84 159 349 47,49% 75,54% 0,30%
Aktier i eget förvar 0 0 0 0.00% 0.00%
Övriga 0 755 949 460 109 706 556 52,51% 24,46% -0,30%
Totalt 209 977 491 1 244 638 157 193 865 905 100,00% 100,00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.