SBBNORDEN.SE
# Ägare SBB A SBB B SBB D Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Ilija Batljan 109 053 868 26 691 920 1 030 000 0,08 0,32 2024-05-29
2 Arvid Svensson Invest 42 444 700 24 199 429 0,04 0,13 2024-05-29
3 Dragfast AB 36 163 467 26 000 000 2 000 000 0,04 0,11 0 2024-05-29
4 Sven-Olof Johansson 22 315 456 32 684 544 0,03 0,07 2024-05-29
5 Avanza Pension 45 311 652 16 903 115 0,04 0,02 0 2024-05-29
6 Vanguard 45 836 650 6 348 869 0,03 0,01 2024-04-30
7 Dibber AS 44 197 779 0,03 0,01 2024-05-29
8 BlackRock 42 859 750 0,03 0,01 0 2024-05-31
9 Futur Pension 32 295 489 2 438 707 0,02 0,01 2024-05-29
10 Handelsbanken Fonder 28 491 581 4 207 776 0,02 0,01 0 2024-05-31
Ägarlista topp 10 209 977 491 304 371 015 77 126 246 0,36 0,7 0
Aktier i eget förvar 0 0 0 0 0
Övriga 0 940 267 142 116 739 659 0,64 0,3 0
Totalt 209 977 491 1 244 638 157 193 865 905 1 1

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.