SBBNORDEN.SE
# Ägare SBB A SBB B SBB D SBB PREF Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Ilija Batljan 109 053 868 19 195 259 530 000   8,0% 31,7% -0,47% 2021-06-30
2 Arvid Svensson Invest 42 444 700 23 144 429     4,1% 12,8%   2021-06-30
3 Dragfast AB 36 163 467 59 412 502     5,9% 12,0%   2021-06-30
4 Sven-Olof Johansson 22 315 456 31 081 315     3,3% 7,3% -0,19% 2021-06-30
5 Länsförsäkringar Fonder   89 725 134     5,6% 2,6% -0,07% 2021-06-30
6 Læringsverkstedet Gruppen AS     44 197 779   2,7% 1,3%   2021-06-30
7 BlackRock   35 835 925 1 009 447   2,3% 1,1% -0,12% 2021-06-30
8 Vanguard   33 420 019 2 909 611   2,3% 1,0%   2021-05-31
9 Avanza Pension   24 406 261 9 466 283   2,1% 1,0% 0,45% 2021-06-30
10 Handelsbanken Fonder   28 912 083     1,8% 0,8% 0,26% 2021-06-30
11 Marjan Dragicevic   28 000 000     1,7% 0,8%   2021-06-30
12 Futur Pension   24 183 458 2 149 383   1,6% 0,8% -0,07% 2021-06-30
13 Columbia Threadneedle   21 843 670     1,4% 0,6%   2021-05-31
14 Gösta Welandson med bolag   20 060 764 224 000   1,3% 0,6%   2021-06-30
15 Lennart Schuss   20 074 872 190 000   1,3% 0,6% -0,07% 2021-06-30
16 Stiftelsen för strategisk forskning   20 212 749     1,3% 0,6%   2021-06-30
17 Michael Cocozza   17 927 683     1,1% 0,5% -0,51% 2021-06-30
18 Norges Bank   15 031 760     0,9% 0,4% 0,75% 2021-06-30
19 Swedbank Försäkring   13 089 942 1 759 208   0,9% 0,4% -0,02% 2021-06-30
20 Danske Invest (Lux)   10 011 219 1 730 000   0,7% 0,3% -0,01% 2021-06-30
Total top 20 209 977 491 535 569 044 64 165 711 0 50,2% 77,1% -0,08%  
Övriga 0 672 675 316 129 700 194 0 49,8% 22,9% 0,08%  
Totalt 209 977 491 1 208 244 360 193 865 905 0 100,0% 100,0% 0.00%  
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden         0.0% 0.0%    

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.