Amasten Holding AB (publ) (”Amasten”) avyttrar via dotterbolag fastigheten Rullaren 6 i Borlänge. Fastigheten är belägen i stadsdelen Kvarnsveden i centrala Borlänge. Rullaren 6 har en uthyrbar area om 4 903 kvm som uteslutande utgörs av bostadsyta. Priset om 36 MSEK överstiger den senaste värderingen med cirka 5 procent.

‐ ”Amasten äger inga andra fastigheter i Dalarna. Fastigheten utgör mindre än tre procent av vårt samlade fastighetsvärde. Detta gör att Rullaren 6 i dagsläget ligger utanför våra prioriterade områden och är därmed naturlig att avyttra”, kommenterar David Dahlgren, VD på Amasten.

Amastens rådgivare i försäljningen var Mäklarhuset i Borlänge och Delphi Advokatbyrå.

Denna information lämnades till publicering kl. 17:25 den 29 maj 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 70‐287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 733 49 66 17, [email protected]