Idag lanserar Amasten virtuella visningar. En virtuell visning är en digital visning där spekulanter, med hjälp av 3D-teknik, själva kan ”gå runt” i lägenheten utan att fysiskt vara på plats.


Bild: Lovisa Lind, uthyrare Amasten

I ett första steg testar Amasten virtuella visningar i Sundsvall, men planen är att utöka och använda tjänsten i fler orter i landet.

– Virtuella visningar är en del av framtiden. Det ska inte spela någon roll var du bor eller vilka arbetstider du har, alla ska ha en chans att gå på lägenhetsvisning hos oss, berättar Magnus Jägre, IT-och hållbarhetschef på Amasten.

Vi har märkt en efterfrågan på den här typen av digitala tjänster, även innan Corona, men självklart känns det bra att kunna erbjuda detta nu. Jag ser stora fördelar, speciellt i vår nyproduktion, där vi vanligtvis inte kan erbjuda visning, säger Malin Arnbom, kommunikationsansvarig på Amasten.

 

Gå en virtuell visning

Storgatan 12: https://my.matterport.com/show/?m=WSsVFAAhEUB

Storgatan 12: https://my.matterport.com/show/?m=dNoPZiFpjBY

Vid frågor, vänligen kontakta

Magnus Jägre, IT-/hållbarhetschef, Tel: +46 (0)72-560 68 76, [email protected]

Malin Arnbom, kommunikationsansvarig, Tel: +46 (0)70-275 16 72, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].