Amasten Holding AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av sex fastigheter i Härnösand med ett fastighetsvärde om 50 mkr.

Beståndet om cirka 9 800 kvm utgör en samlad förvaltningsenhet i centrala Härnösand med 55 procent bostäder samt butiks- och kontorslokaler samt en mindre del industri.

För mer information, se fullständigt pressmeddelande