Styrelsen för Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) meddelar att man idag den 16 november utsett Mikael Rånes som tillförordnad verkställande direktör, i samband med att Jan-Erik Höjvall nu går i pension.

Mikael Rånes är verksam som förvaltningschef med ansvar för förvaltningsorganisationen. Mikael Rånes kommer att kombinera uppdraget som förvaltningschef och tillförordnad VD fram till och med att VD utses.  

– Det har varit kul, givande och lärorikt att jobbat nära Jan-Erik i över 10 år. Först på Akelius, sen Rikshem och nu de tre senaste åren på Amasten. Ett bolag vi vänt och transformerat till ett unikt kvalitetsbostadsbolag, med 92 % bostadsandel och egen hyresrättsproduktion i Riki-husen. Vi har dedikerade kunniga medarbetare som lyfter bolaget vidare, säger Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, förvaltningschef och tf VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Bengt Kjell, styrelseordförande, Tel: +46 (0)70-594 53 98, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl. 16.00 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].