I samband med den ökade graden av beställningar har bolaget valt att förändra och förstärka organisationen. Dotterbolaget Morphic Made övertar affärsansvaret för Morphics fysiska produkter, medan moderbolaget Morphic Technologies ansvarar för licens- och samarbetsavtal, patent och grundforskning.

Framtagna produkter i form av slagenheter, kapenheter och tillhörande maskiner har genomgått grundutveckling och omfattande produktionsanpassningar. För att skilja på leveranser av dessa produkter från försäljning av rättigheter i samband med nya partnerskap har bolagets affärsansvar nu fullt ut delats upp mellan dotterbolaget Morphic Made i Karlskoga och moderbolaget Morphic Technologies i Göteborg.

Morphic Made övertar hela affärsansvaret för bolagets fysiska produkter, inkluderande slagenheter, kapenheter och maskinsystem, medan Morphic Technologies behåller affärsansvaret för samarbetspartners och bolagets immateriella produkter. Morphic Made förstärks i samband med förändringen med en ny operativ chef vid namn Anders Reyier. Anders Reyier har en omfattande erfarenhet av ledarskap inom tillverkning och affärsutveckling av högteknologiska produkter. Kurt Dahlberg förblir VD för Morphic Made med ökat fokus på marknad och affärsutveckling.

Morphic Technologies förändras genom att tidigare försäljnings- och teknikansvariga flyttas över till den nya organisationen inom Morphic Made och rapporterar där till Kurt Dahlberg respektive Anders Reyier. Kvar inom moderbolagets organisation är Anders Dahlberg med ansvar för patent och grundteknologi, marknadschef Mikael Molin och VD Peter Heidlund som förblir affärsansvarig för moderbolaget och bränslecellsverksamheten.

Bolagets organisationsförändringar trädde i kraft 1 januari 2005 i samband med Anders Reyiers tillträde.