Hemfosa förvärvar tio fastigheter och tre tomträtter, totalt tretton förskolor, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 284 MSEK. Säljare är AcadeMedia.

De förvärvade förskolorna är belägna i Osloregionen samt i Sydnorge och har en uthyrningsbar yta om 10 345 kvm och 20-åriga triple net-avtal är tecknade med hyresgästen. Tillträde sker den 30 juni 2015.

”Till följd av detta förvärv breddar vi vårt samhällssegment i Norge till att även omfatta fastigheter med förskoleverksamhet. De långa hyresavtalen med ett väletablerat förskoleföretag innebär långsiktig och stabil intjäning för Hemfosa”, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80