Hemfosa Fastigheter har förvärvat en fordran med krav på cirka 2 Mkr på Allokton AB (publ). Vidare företräder Hemfosa numera genom fullmakt aktier motsvarande cirka 32,5 procent av kapitalet och cirka 42,9 procent av rösterna i Allokton AB. 

Hemfosa, dess styrelse och ledning, har gedigen erfarenhet av finansiella rekonstruktioner av företag på obestånd samt omfattande fastighetstransaktioner. 

Hemfosa innehar slutligen option att förvärva de aktier som bolaget numera företräder i Allokton AB. 


Vid eventuella frågor, vänligen kontakta
Jens Engwall, VD Hemfosa Fastigheter
Telefon: 08-448 04 80 

 

Hemfosa Fastigheter är ett svenskt opportunistiskt fastighetsbolag med målet att vara bäst och snabbast på att analysera och genomföra komplexa fastighetsaffärer samt att vara en ansvarsfull hyresvärd. Fastighetsbeståndet utgörs främst av svenska kommersiella fastigheter med hög avkastning och stabila kassaflöden. Bolaget är grundat våren 2009 och ägs av ett antal nordiska institutionella placerare och företagsledningen.