Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (publ) (”SBB”) och AB Höganäshem har avtalat om att SBB köper fastigheterna Olympia 14 och 15, bebyggda med totalt tolv bostadshus uppförda 1966 som rymmer 122 lägenheter.

Höganäs kommun är en av Sveriges mest attraktiva kommuner och brukar finnas i toppen i samband med undersökningar om var det är bäst att bo. Dessutom har kommunen ett välmående näringsliv och företagarklimatet är bland det bästa i Sverige. Höganäs kommun kom på tredje plats i Sverige i 2018-års kommunranking av Företagsklimat gjord av Svenskt Näringsliv.

”Efter noggrann utvärdering, där krav på förvaltningskvalitet och bostadssocialt ansvarstagande beaktats, har vi nu tecknat kontrakt med SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Vi är övertygade om att SBB kommer äga och förvalta Olympia på samma förtjänstfulla sätt som Höganäshem har gjort,” säger Jesper Månsson, Höganäshems VD.

”SBB fortsätter sin satsning på tillväxtkommuner och ser fram emot att tillsammans med Höganäshem och Höganäs kommun satsa på det bostadssociala arbetet. Genom att i samband med tillträdet sälja en kommersiell fastighet fortsätter SBB sin resa att skapa Nordens starkaste aktör för samhällsfastigheter med fokus på social infrastruktur,” säger Ilija Batljan, SBBs VD.

Som rådgivare vid försäljningen har Höganäshem använt Navet AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]