Morphic bildar separat bränslecellsbolag

Morphic bildar med omedelbar verkan ett separat bränslecellsbolag i det
helägda dotterbolaget Sercomo AB. Separeringen innebär att Sercomo
övertar de immateriella rättigheterna och know-how för tillverkningen av
bränslecellskomponenter från Morphic. I samband med bolagets bildande
tecknar Sercomo AB ett samarbetsavtal med Volvobolaget Powercell AB.

Marknadens stora intresse att sänka tillverkningskostnaderna för
bränslecellssystem har lett till att Morphic tagit beslutet att med
omedelbar verkan bryta ut bolagets bränslecellsverksamhet från den
övriga maskinverksamheten inom Morphic.

Sercomos affärsidé blir att tillhandahålla den internationella
bränslecellsmarknaden med högkvalitativa komponenter till
konkurrenskraftiga priser genom att utnyttja Morphics unika
produktionsteknik. Sercomo AB övertar ägandet av patent och know-how för
tillverkning av plattor till bränslecellssystem. För utnyttjande av
övriga rättigheter inom Morphic vid tillverkningen har en exklusiv
global licens med tillhörande royaltyersättning tecknats mellan Sercomo
och moderbolaget Morphic.

Sercomo har tecknat sitt första samarbetsavtal med Volvobolaget,
Powercell AB. Powercell utvecklar och marknadsför mobila
bränslecellssystem inom det medelstora kraftområdet. Sercomo avser att
på kommersiell basis påbörja omgående levereranser av
bränslecellsplattor till Powercell. Sercomo avser att expandera i takt
med den ökade efterfrågan inom bränslecellsindustrin och avser inte
bedriva någon annan verksamhet än inom bränslecellsområdet. Sercomo är
inte begränsad i sin verksamhet utan har som målsättning är att bli en
internationell leverantör av bränslecellsplattor till samtliga aktörer
inom området.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/06/20040406BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/06/20040406BIT00280/wkr0002.pdf