Morphic har idag sålt Dynawind och dess kvarvande rörelse för knappa 6 mkr, varav ca 2 mkr kommer att slutregleras under kvartal 2, 2012. Rörelsen har sålts till Dynawinds tidigare finska samarbetspartner, Winwind som tar över personal, servicekontrakt och verktyg. Rent formellt skall slutkunderna godkänna Winwind som deras nya motpart innan servicekontrakten kan överföras.

Dynawind har under åren ansvarat för leverans, montage och driftsättning av vindkraftsparker i Sverige till en total effekt uppgående till 75 MW. Genom denna transaktion har Morphic helt lämnat den under åren mycket kostsamma vindkraftsatsningen och de stora risker den medfört.

Som redan tidigare meddelats så utvärderar styrelsen och VD olika strukturaffärer för Morphic som frånsett ett enskilt utländskt dotterbolag är skuldfritt, har en stor och spridd ägarbas och flera starka patent samt stora skattemässiga underskottsavdrag som inte har aktiverats.  


För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]


Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.