Morphics nomineringskommitté har inför årsstämman den 20 oktober beslutat att föreslå Peter Ekenger som ny styrelseledamot. Nomineringskommittén föreslår omval av Peter Enå (tillika styrelseordförande), Kurt Dahlberg, Kjell Östergren och Anette Myrheim. Eva-Lotta Kraft och Lars Olof Nilsson har avböjt omval och beslutat att lämna sina styrelseuppdrag per den 26 augusti. Jan Alvén övergår i samband med årsstämman som konsult för att operativt bistå Morphic i den fortsatta industriuppbyggnaden inom koncernen.

”Peter Ekenger har stor internationell erfarenhet av att etablera ny verksamhet inom såväl fordonsindustri som området energi & miljö. Som affärskonsult har Ekeneger utfört uppdrag åt bland annat Volvo, Bure, och Clinton Foundation Climate Initiative. När vi nu går in i en intensifierad och offensiv fas har vi beslutat att omedelbart adjungera Peter Ekenger till styrelsen för att bistå oss i detta arbete.” säger Peter Enå, ordförande i Morphic Technologies AB.

Peter Ekenger är projektansvarig inom ramen för Vind i tankarna, ett projekt som ska öka den svenska konkurrenskraften inom elkraft- och fordonsindustrin. Det ska bland annat stimulera en svensk produktion av vindkraftverk och användning av el från vindkraftverk som fordonsbränsle. Projektet drivs av branschorganisationen Power Circle och stöds av Energimyndigheten.

Peter Ekenger, som är född 1945 och utbildad civilekonom vid Göteborg Handelshögskola samt genomgått managementutbildning vid Harvard Business School, började sin karriär i olika ledande positioner på Volvo i Göteborg och Latinamerika. Han har lång erfarenhet av arbete som internationell affärskonsult, i både eget företag och i olika internationella organisationer, främst med fokus på uppdrag inom transport- och fordonsindustrin. Dessutom har han ett förflutet som generalsekretare i European Round Table of Industrialists samt som VD för Svenska Handelskammaren i Brasilien. Under 2007-2008 var Peter engagerad i byggandet av en organisationsstruktur i Latinamerika och Europa för Clinton Climate Initiative (CCI), en organisation som arbetar med 40 av världens största städer för att initiera bästa tänkbara teknik för att uppnå hållbar utveckling.

Peter Ekenger är oberoende i förhållande till såväl Morphic som dess större aktieägare.
Morphics nomineringskommitté utgörs av Kåre Gilstring, Lars Bruzelius, Peter Enå och Kurt Dahlberg. Nomineringskommitténs övriga förslag till beslut om bl a styrelsearvoden och val av revisor beräknas offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämma.